Zakład Joniki Ciała Stałego

Baza Wiedzy PW

W Zakładzie Joniki Ciała Stałego prowadzimy badania nad przewodnikami superjonowymi. Są to stałe związki posiadające bardzo dobrą przewodność elektryczną - dzięki tym cechom mogą być wykorzystane do magazynowania energii w bateriach nowej generacji. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem badawczym, który pozwala nam realizować ambitne cele, jakie sobie stawiamy - a cele te są poważne: opracowujemy nowych związki superjonowe, charakteryzujemy istniejące oraz cały czas pracujemy nad polepszaniem ich właściwości (pojemności, prądu rozładowania). Zakład składa się z dwóch pracowni: Amorficznych oraz Krystalicznych Przewodników Superjonowych.

   

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci