Przedmioty fizyczne

Na Wydziale Fizyki kochamy fizykę. Uważamy ją za najbardziej fascynującą podróż ludzkiego rozumu ku Naturze i jej tajemnicom. Podczas studiów postaramy się zarazić Cię tą fascynacją.

Podstawy fizyki 1,2

Pozwalają uporządkować zdobytą do tej pory wiedzę z całego zakresu fizyki, jednocześnie ją rozszerzając. Przekonasz się tutaj, że fizyka nie polega na zapamiętywaniu pustych regułek i wzorów. Całe jej piękno tkwi w dążeniu do zrozumienia otaczającego nas świata. Spojrzenie w ten sposób na fizykę sprawi, że te skomplikowane wzory i definicje fizyczne, których nauczano Cię do tej pory staną się proste i dość intuicyjne. Ugruntowana na tym przedmiocie wiedza umożliwi Ci dalszą zabawę z Fizyką.

Opracowanie danych doświadczalnych

Laboratorium fizyki 1

Laboratorium fizyki 2

Tutaj będziesz mógł stanąć twarzą w twarz z fizyką doświadczalną. Wykonanie własnego doświadczenia nie tylko ułatwia zrozumienie zdobytej wiedzy teoretycznej, ale pozwala zapoznać się z charakterem naukowym pracy na wydziale. Podczas pisania sprawozdań, wyrabiamy sobie nawyk traktowania wyników jako wielkości fizycznych, a nie jako zwykłych liczb (np. nie dodajemy wartości prędkości do wartości czasu, ale możemy za ich pomocą wyznaczyć długość przebytej drogi).
Opracowywanie wyników z laboratoriów wyrabia także zmysł analityczny, czyli umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków. Jest to cecha, która bardzo przydaje się również w codziennym życiu, a pisanie sprawozdań wyrabia nawyk prawidłowego przedstawienia wyników swoich badań.

Mechanika

Elektrodynamika

Fizyka kwantowa

Na mechanice spotkasz się z uogólnieniem znanych przez Ciebie równań ruchu i zasad Newtona. Wiedza zdobyta na mechanice stanowi podstawę dalszych działów fizyki, takich jak np. elektrodynamika. Zastanawiałeś się kiedyś głębiej nad związkiem między polem elektrycznym i magnetycznym? Próbowałeś sobie wyobrazić, w jaki sposób naładowana cząstka zachowuje się pod wpływem działania tych pól? I czy próbowałeś zrozumieć w jaki sposób światło, które widzimy, może być falą elektromagnetyczną? Takie i podobne problemy rozważane będą właśnie na elektrodynamice. Odpowiedzi na pytania, których nie potrafimy wyjaśnić za pomocą mechaniki klasycznej, niesie z sobą fizyka kwantowa. Wychodzi ona z teorii, że niektóre wielkości fizyczne, takie jak prędkość, energia czy czas, są skwantowane, czyli opisane za pomocą małych porcji (kwantów). Czy słyszałeś kiedyś o kocie Schrödingera lub efekcie tunelowym? To są jedne z nielicznych zagadnień poruszanych na tym przedmiocie.