Kierunek Fizyka Techniczna

Fizyka przewija się w wielu dziedzinach naukowych i technicznych, dlatego mamy bardzo bogatą ofertę przedmiotów przewidzianych w programie studiów. 

Podzielone są one na pewne bloki tematyczne:

Przedmioty te realizowane są w ciągu 7 semestrów studiów I stopnia.Pięć pierwszych semestrów na tym kierunku ukazuje różne oblicza fizyki, które pomogą Ci dokonać wyboru specjalizacji  - jednego z czterech proponowanych „działów”, który okaże się najbardziej zgodny z Twoimi zainteresowaniami:

Ostatnie dwa semestry studiów spędzisz realizując przedmioty zgodne z wybraną specjalizacją.

logo fizyki technicznej