Logo

Pracownik Pokój Telefon Zakład Adres e-mail

dr hab.
Leszek Adamowicz, prof. uczelni

103 22 234 5471 V adamo@if.*
dr hab. inż.
Jerzy Antonowicz, prof. uczelni
130C
12B
Gmach Fizyki
22 234 7247
22 234 5839
22 234 8214
III antonowi@if.*

dr
Elżbieta Auguściuk

123 22 234 5448 II eaugust@if.*

prof. dr hab.
Rajmund Bacewicz

132A 22 234 1556 III bacewicz@if.*

dr inż.
Waldemar Bajdecki

223A  22 234 7544 II Waldemar.Bajdecki@*
dr
Matthew Barton
226 B 22 234 5439 VII Matthew.Barton@*

dr
Viktor Begun

226A   VII begun@if.*
mgr inż.
Jarosław Bomba
310 22 234 5836 II Jaroslaw.Bomba@*

prof. dr hab.
Władysław Bogusz

    IV wbogusz@mech.*

dr inż.
Anna Borowska-Centkowska

333 GMechatr. 22 234 8405 IV centkowska@if.*

dr inż.
Teodor Buchner

6 22 234 7958 I buchner@if.*

dr inż.
Daniel Budaszewski

8A 22 234 5182 II danielb@if.*

dr inż.
Anna Chmiel

  22 234 7268  I Anna.Chmiel@*

dr inż.
Miłosz S. Chychłowski

8A
118
22 234 5182
22 234 7262
II milosz.chychlowski@*
mgr inż.
Karolina Czerniak
127 22 234 7546 V karolina.czerniak@*
dr inż.
Tobiasz Czopowicz
226A   VII tobiasz.czopowicz@*
prof. dr hab.
Andrzej Domański
126
8A
118
22 234 5689
22 234 5182
22 234 7262
II domanski@if.*

dr inż.
Izabela Ducin

310 22 234 5836 II ducin@if*

dr inż.
Przemysław Duda

132B 22 234 1554 VII duda@if.*

dr
Wanda Dudek

    VII wanda@if.*

dr
Anna Dużyńska

127 GF 22 234 7546 V aniaduz@if.*

dr inż.
Monika Dynarowska

711 GMechatr. 22 234 8216 IV moko@if.*

dr
Wanda Ejchart

    V wejch@if.*

dr inż.
Sławomir Ertman

8A 22 234 5182 II ertman@if.*

dr
Jerzy Filipowicz

    III jfil@mech.*

dr hab.
Agata Fronczak, prof. uczelni

101 22 234 7268 I agatka@if.*

dr hab.
Piotr Fronczak, prof. uczelni

6 22 234 7958 I fronczak@if.*

dr hab.
Jolanta Gałązka-Friedman, prof. uczelni

314
1
22 234 5295
22 234 5180
V jgfrie@if.*
prof. dr hab.
Jerzy Garbarczyk
137
714 GMechatr.
726 GMechatr.
22 234 5350
22 234 8539
22 234 8212
IV garbar@if.*

dr hab.
Wojciech Gębicki

3A
103
22 234 5181
22 234 5471
V wojtg@if.*
mgr inż.
Arkadiusz Gertych
127 22 234 7546 V Arkadiusz.Gertych@*

dr hab.
Jacek Gosk

127C 22 234 7546 V gosk@fuw.*

dr inż.
Łukasz Graczykowski

117D   VII Lukasz.Graczykowski@*

dr
Jan Grabski

117C 22 234 7667 VII grabski@if.*

dr inż.
Tomasz Gradowski

6 22 234 7958 I tomgrad@if.*

dr hab.
Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni

117B 22 234 5851 VII kperl@if.*

dr inż.
Irena Gronowska

713 GMechatr. 22 234 8337 V igron@if.*

prof. dr hab.
Janusz Hołyst

530 GMat 22 234 7133 FENS jholyst@if.*

prof. dr hab.
Małgorzata Igalson

325 GMechatr. 22 234 8625 III igalson@if.*

dr inż.
Małgorzata Janik

117D   VII Malgorzata.Janik@*
dr hab.
Jerzy Jasiński
310 22 234 5836 II jasinski@if.*

dr inż.
Cezariusz Jastrzębski

140 22 234 5230 V cez_j@if.*

dr inż.
Jarosław Judek

136 22 234 7170 V jerryj@if.*
dr inż. Paweł Jung   22 234 7277  II jung@if.*
dr inż. Karol Kakarenko 310 22 234 5836  II karol@if.*
prof. dr hab.
Mirosław Karpierz
129
12A
301
22 234 7267
22 234 5166
22 234 7277
II karpierz@if.*

dr hab. inż.
Daniel Kikoła

117B 22 234 5851 VII Daniel.Kikola@*

dr hab.
Adam Kisiel, prof. uczelni

114 22 234 1545 VII kisiel@if.*

mgr inż.
Bartłomiej Klus

301 GF 22 234 7277 II bartklus@if.*

prof. dr hab.
Jerzy Kociński

    V kocinsk@if.*

prof. dr hab.
Andrzej Kołodziejczyk

135b 22 234 7977 II kolodz@if.*
dr Georgui Kornakov 117 22 234 7343 VII Georgui.Kornakov@*

prof. dr hab.
Robert Kosiński

135A 22 234 5039 I kosinski@if.*

dr
Jerzy Kosiuczenko

    V jerzyzk@wp_pl

dr
Elżbieta Kotlicka

    II ekot@if.*

dr inż.
Adam Kowalczyk

310 22 234 5836 II akowalczyk@if.*

dr hab. inż.
Anna Kozanecka-Szmigiel

140 22 234 5230 V annak@if.*

dr hab.
Marian Kozielski

127D 22 234 7979 V kozielsk@if.*

dr hab.
Andrzej Krawiecki

101 22 234 7268 I akraw@if.*
prof. dr hab.
Franciszek Krok
137
320 GMechatr.
333 GMechatr.
22 234 5350
22 234 8463
22 234 8405
IV fkrok@mech.*

mgr inż.
Andrzej Kubiaczyk

319 GMechatr.
326 GMechatr.
22 234 8249
22 234 8231
III kuba@mech.*

dr inż.
Michał Kwaśny

301 22 234 7277 II mkwasny@if.*
mgr inż. Konrad Kwatek 708 GM 22 234 8561 IV konrad.kwatek@*

dr inż.
Urszula Anna Laudyn

12A
301
22 234 5166
22 234 7277
II ulaudyn@if.*

dr hab. inż.
Piotr Lesiak, prof. uczelni

8
118
301
22 234 5182
22 234 7262

II lesiak@if.*

dr inż.
Marzena Leszczyńska-Redek

333 GM 22 234 8405 IV leszczynska@if.*

dr
Anna Łapińska

 127c 22 234 7546  V lapinska@if.*

dr inż.
Marek Maciaszek

326 GMechatr. 22 234 8231 III maciaszek@if.*

dr inż.
Maja Maćkowiak-Pawłowska

226A   VII majam@if.*

prof. dr hab.
Piotr Magierski

226b 22 234 5439 VII magiersk@if.*

dr hab. inż.
Michał Makowski, prof. uczelni

310 22 234 5836 II mcovsky@if.*

dr inż.
Marcin Małys

711 GMechatr.
333 GMechatr.
22 234 8216
22 234 8213
IV malys@mech.*

dr hab. inż.
Michał Marzantowicz, prof. uczelni

333 GMechatr. 22 234 8213 IV marzan@mech.*
mgr
Mohammed Mhaidra
117B 22 234 5851 VII mohammed.mhaidra@*
mgr inż.
Przemysław Michalski
726 GM 22 234 8675 IV przemyslaw.michalski@*

dr inż.
Maciej Mrowiński

6 22 234 7958 I mrow@if.*
prof. dr hab.
Jan Nowiński
    IV nowin@if.*

dr inż.
Piotr Ogrodnik

103 22 234 5471 V piotrogr@if.*

dr inż.
Janusz Oleniacz

224 22 234 7652 VII oleniacz@if.*
dr inż.
Kamil Orzechowski
123 22 234 5448 II Kamil.Orzechowski@*
mgr inż. Robert Paluch 528 MINI 22 234 1535 prac FENS robert.paluch@*

dr inż.
Piotr Panecki

229-230 22 234 7712 II panecki@if.*

dr inż.
Iwona Pasternak

127 22 234 7170 V iwona.pasternak@*

dr inż.
Marek Pawłowski

4 22 234 5838 III marpawlo@if.*

dr
Tomasz Pawlak

    VII pawlak@if.*

dr inż.
Krzysztof Petelczyc

310 22 234 5836 II krzys137@if.*

dr inż.
Monika Petelczyc

136 22 234 7958 I petelczyc_m@if.*

dr hab.
Jan Petykiewicz, prof. uczelni

    V petyk@if.*
dr
Daniel Pęcak
226B 22 234 5439 VII Daniel.Pecak@*

dr hab.
Krystyna Pękała, prof. uczelni

322 GMechatr. 22 234 8214 III pekala@mech.*

dr inż.
Tomasz Pietrzak

726 GMechatr. 22 234 8674 IV topie@if.*

prof. dr hab.
Jan Pluta

117C 22 234 7375 VII pluta@if.*

prof. dr hab.
Jan Przedmojski

    V przedmoj@if.*

dr hab.
Bronisław Pura, prof. uczelni

    V pura@if.*

dr inż.
Aleksander Rostocki

    V arostock@if.*

dr hab. inż.
Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

123 22 234 5448 II kasia@if.*

dr inż.
Filip Sala

301 GF   II sala@if.*

dr inż.
Marzena M. Sala-Tefelska

8A 22 234 5182 II martef@if.*

dr inż.
Magdalena Seroczyńska

140 22 234 5230 V mserocz@if.*

dr hab.
Ryszard Siegoczyński, prof. uczelni

    V siego@if.*

dr inż.
Agnieszka Siemion

310 22 234 5836 II agnieszka@if.*

dr inż.
Julian Sienkiewicz

529 GMat 22 234 5808 FENS julas@if.*

dr hab.
Marek Sierakowski, prof. uczelni

    II sierak@if.*
mgr inż.
Jakub Sitek
127 22 234 7546 V Jakub.Sitek@*

dr inż. 
Grzegorz Siudem

  22 234 7268  I siudem@if*

dr inż.
Marcin Słodkowski

223B 22 234 7544 VII slodkow@if.*

prof. dr hab.
Bronisław Słowiński

    VII slowb@if.*

dr inż.
Piotr Sobotka

118 22 234 7262 II sobotka@if.*

dr inż.
Michał Struzik

328 GM 22 234 8530 IV mstruzik@if*

dr
Jan Strzeszewski

    V strze@if.*

dr inż.
Krzysztof Suchecki

    FENS krzysztof.suchecki@if.*

dr inż.
Jarosław Suszek

310 22 234 5836 II suchy@if.*

prof. dr hab. inż.
Maciej Sypek

135b 22 234 7977 II sypek@if.*

dr inż.
Mateusz Szeląg

  22 234 5182  II matsze@if.*

dr
Elżbieta Szerewicz

    II eszerew@if.*

dr
Krystyna Szumilin

    I kryszum@if.*

 dr inż.
Wioleta Ślubowska

708 Gm. Mechatoniki  22 234 8561   IV  slubowska@if.

 prof. dr hab.
Renata Świrkowicz

103   22 234 5471  V renatas@if.* 

 dr inż.
Krzysztof Świtkowski

 3B  22 234 5068  V  krzychu1@if.*

dr inż.
Dariusz Tefelski

225B 22 234 7547 VII tefelski@if.*
mgr inż. Rafał Tarakowski 104 22 234 5471 V Rafal.Tarakowski@*

prof. dr hab.
Rajmund Trykozko

    III Brak

dr
Andrzej Tunia

713 GMechatr. 22 234 8337 V tunia@if.*

mgr Bugra Tuzemen

  22 234 1545   tuzemen@if.*

dr
Leonard Tykarski

    V tykarski@if.*
dr Marek Tylutki 226C 22 234 7668 VII Marek.Tylutki@*

dr
Tadeusz Tymosz

    I tymosz@if.*

dr hab.
Michał Urbański, prof. uczelni

127B
18
22 234 7494
22 234 7466
V murba@if.*

dr inż.
Aleksander Urbaniak

322 GMechatr. 22 234 8214 III aleksander.urbaniak@if.*
prof. dr hab.
Marek Wasiucionek
137
714 GMechatr.
715 GMechatr.
22 234 5350
22 234 8539
22 234 8758
IV mwas@mech.*

dr
Krystyna Wentowska

    V Brak

mgr inż.
Leszek Widomski

225 22 234 7547 V widomski@if.*

dr inż.
Michał Wierzbicki

140 22 234 5230 V wierzba@if.*

dr hab. inż.
Michał Wilczyński

103 22 234 5471 V wilczyns@if.*

prof. dr hab.
Roland Wiśniewski

    V rolandwi@if.*

dr hab. inż.
Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni

226C 22 234 7668 VII gabrielw@if.*

dr inż.
Bogdan Wnętrzewski

715 GMechatr.
714 GMechatr.
22 234 8758
22 234 8539
IV bwnet@mech.*
prof. dr hab.
Tomasz Woliński
126
119
8
22 234 5689
22 234 7262
22 234 5182
II wolinski@if.*

dr
Krystyna Wosińska

117B 22 234 5851 VII wosinska@if.*

dr hab. inż.
Wojciech Wróbel, prof. uczelni

324 GMechatr. 22 234 8212 IV wrobel@if.*

mgr inż.
Anna Wróblewska

127c 22 234 7546 V wróblewska@if.*

dr inż.
Paweł Zabierowski

326 GMechatr. 22 234 8231 III zabier@if.*

dr hab.
Alfred Zagórski, prof. uczelni

    V zagorski@if.*

dr inż.
Krzysztof Zberecki

103 22 234 5471 V zberecki@if.*

dr hab. inż.
Hanna Zbroszczyk

117B 22 234 5851 VII Hanna.Zbroszczyk@*

dr hab.
Mariusz Zdrojek, prof. uczelni

127 22 234 7170 V mariusz.zdrojek@*

prof. dr hab.
Jan Żebrowski

 6  22 234 7958  I  zebra@if.*

mgr inż.
Klaudia Żerańska-Chudek

127c 22 234 7546 V zeranska@if.*

Pracownicy emerytowani

* = pw.edu.pl