Listy rankingowe do stypendium Rektora 2021/2022

Zamieszczamy listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki w roku akademickim 2021/2022. Listy uszeregowane są wg sumy punktów za osiągnięcia i średnią ocen.