Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych fotonika

Informuję, że w środę, 21.04.2021 o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu praktyk dla kierunku Fotonika.

Spotkanie przeznaczone jest głównie dla studentów 6-go semestru studiów I-go stopnia oraz studentów studiów II-go stopnia. Mogą w nim też wziąć udział inne osoby zainteresowane wcześniejszym odbyciem praktyk. 

Spotkanie odbędzie się na zespole MSTeams, do którego przesyłam link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb12d6efa7654185965e6c467a0ae12b%40thread.tacv2/1618401878786?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22fcac8443-11f4-4798-adc8-b17af7899a6f%22%7d

 

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam,

Piotr Sobotka

Pełnomocnik Dziekana ds Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Fotonika