Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych - Fizyka Techniczna

Informuję, że w środę, 3/03 o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu praktyk. 

Spotkanie przeznaczone jest głównie dla studentów 6-go semestru studiów I-go stopnia oraz studentów studiów II-go stopnia. Mogą w nim też wziąć udział inne osoby zainteresowane wcześniejszym odbyciem praktyk. 

Spotkanie odbędzie się na zespole MSTeams, do którego proszę dołączyć kodem: om4085g

 

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam,

Wioleta Ślubowska

Pełnomocnik Dziekana ds Studenckich Praktyk Zawodowych