Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od lutego 2022 r. na Wydziale Fizyki PW

Kandydaci na studia 2-go stopnia proszeni są o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fizyki najpóźniej do 15.02.2022 r.

Należy złożyć następujące dokumenty:

- Dokument tożsamości - oryginał tylko do wglądu;

- Kserokopia dyplomu ukończenia studiów 1-go stopnia  i oryginał do wglądu (dotyczy tylko osób spoza Wydziału);

- Kserokopia Suplementu i oryginał do wglądu (dotyczy tylko osób spoza Wydziału);

- Podanie z prośbą o przyjęcie na studia 2-go stopnia (z informacją o kierunku studiów: Fizyka techniczna, Fotonika); 

- CV;

- Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

- Dwie fotografie w formacie 35x45 mm (jak do dowodu) podpisane na odwrocie.

 

Godziny przyjęć w Dziekanacie:

Poniedziałek, czwartek, piątek 10:00-14:00

Wtorek  10:00-15:00