Studia I stopnia

logo fizyki technicznej

Kierunki

Decydując się na nasz wydział wybierasz się w 7-semestralną przygodę z fizyką, którą możesz przeżyć na kierunku Fizyka techniczna.

System punktów ECTS

Na Politechnice obowiązuje system punktów ECTS. Zgodnie z tym systemem, każdy przedmiot przewidziany w programie studiów ma przypisaną wagę – określoną liczbę punktów ECTS. Wagi te uwzględniają pracę, jaką będziesz musiał włożyć w zaliczenie przedmiotu oraz ważność tych zajęć. Zaliczając cały przedmiot (czyli wszystkie zajęcia wchodzące w jego skład) zyskujesz całą pulę punktów na niego przewidzianych (niezależnie od zdobytej oceny). Za przedmioty  przewidziane w programie studiów w każdym semestrze przewidzianych jest po 30 punktów ECTS. Warto tutaj wspomnieć, że punkty ECTS są wagami stosowanymi w celu wyliczenia średniej ze studiów.
Po co został wprowadzony taki system? Ułatwia on dokumentowanie postępów studenta, a nam umożliwia  realizowanie części studiów na innej uczelni (np. zagranicznej) bez większych zaległości.

Praktyki

Warto podkreślić, że studia są pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery zawodowej. Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym możesz zyskać cenne doświadczenie, które podniesie Twoją wartość w oczach przyszłych pracodawców. Warto wspomnieć tutaj, że status studenta Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej otwiera przed Tobą możliwości realizowania praktyk w powszechnie znanych i cenionych instytutach i ośrodkach badawczych (także w zagranicznych).

Zakończenie studiów

Uwieńczeniem studiów I stopnia jest obrona pracy dyplomowej, która umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera fizyki technicznej – brzmi dumnie, nieprawdaż?
Warto jednak kontynuować studia na II stopniu. Program studiów na naszym wydziale dobrany jest w taki sposób, by absolwent studiów I mógł kontynuować bez większych zaległości studia na innych kierunkach czy uczelniach. Jednak zachęcamy do realizowania studiów magisterskich na naszym wydziale.