Zapraszamy studentów do współpracy w projekcie CHANCE

Zapraszamy studentów, zainteresowanych fizyką jądrową lub analizą danych doświadczalnych, do współpracy w projekcie CHANCE (https://chance-h2020.eu).

Zakres pracy: Analiza danych eksperymentalnych z układu detekcyjnego do tomografii mionowej.

 

Tomografia mionowa (ang. Muon Scattering Tomography, MST) to technika wykorzystująca promieniowanie kosmiczne do generowania trójwymiarowych obrazów na podstawie rozpraszania mionów na atomach ośrodka. Poprzez pomiar rozpraszania mionów w badanej próbce możliwe jest wyznaczenie rozkładu jej gęstości. Z uwagi na dużą przenikliwość mionów, MST pozwala na obrazowanie przedmiotów o większej grubości oraz gęstości niż tomografia rentgenowska. MST znalazła zastosowanie, m.in. w wykrywaniu przemytu materiałów radioaktywnych, analizach geologicznych (np. wnętrza wulkanów) oraz nieniszczących badaniach zawartości pakietów odpadów radioaktywnych.

 

Oferujemy:

  1. Ciekawy projekt, realizowany we współpracy z University of Bristol i University of Sheffield
  2. Wynagrodzenie w wysokości 1000 - 2000 zł miesięcznie (w zależności od stopnia zaangażowania i zakresu obowiązków)
  3. Możliwość realizacji pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej) i przygotowania publikacji naukowej.

 

Oczekujemy:

  1. Praktycznej umiejętności programowania w C++ lub innym nowoczesnym języku programowania.
  2. Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Danielem Kikołą (daniel.kikola@pw.edu.pl).