Nauczyciel fizyki w SP nr 9 w Warszawie

Zespół Szkollno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki, który byłby zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie karty nauczyciela. Kandydat nie musi posiadać przygotowania pedagogicznego.

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: szkoła publiczna
nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 
miejscowość: Warszawa
ulica: Kadetów
nr domu: 15
kod pocztowy: 03-987
telefon: 22 671 93 87
email: zsp9@edu.um.warszawa.pl                   

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: fizyka z astronomią 
Liczba godzin w tygodniu: 18
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania:  
Termin składania dokumentów:  
Zapraszam do przesyłania ofert na adres: zsp9@edu.um.warszawa.pl