Pracownia Analizy Termicznej

Wyniki pomiarów dostarczane są w formie wykresu oraz pliku ASCII zawierającego wszystkie rejestrowane podczas pomiaru sygnały.

 Szczegóły oferty

Wyposażenie

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q2000 firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • aparat pracujący w trybie "strumienia ciepła"
 • zakres temperatur: od -180 °C do 550 °C
 • czułość pomiaru przepływu ciepła: 0.2 μW
 • dokładność kalorymetryczna: +/-0.05 %
 • technologia Tzero(TM)
 • możliwość wykonywania pomiarów z modulacją temperatury (MDSC(R))
 • możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego
 • masowy kontroler przepływowy gazów przedmuchujących z możliwością automatycznej zmiany gazów podczas eksperymentu
 • układ chłodzenia ciekłym azotem
 • 50-pozycyjny autosampler
 • Technologia Tzero(TM)

Wykorzystanie zaawansowanej technologii Tzero(TM) pozwala na niezwykle dokładny pomiar przepływu ciepła. Efektem jej zastosowania jest płaska linia bazowa (zakrzywienie o rząd wielkości mniejsze niż w tradycyjnych aparatach DSC), doskonała czułość osiągana przez zwiększenie stosunku sygnału do szumu, niezwykle wysoka rozdzielczość, możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego, szybsze i dokładniejsze pomiary z wykorzystaniem modulacji temperatury.

Metoda (MDSC(R))

Metoda MDSC(R) pozwala na pokonanie ograniczeń klasycznej metody DSC poprzez rozdzielenie strumienia ciepła na składnik termodynamiczny (odwracalny) i kinetyczny (nieodwracalny). Zadanie to jest realizowane poprzez zastosowanie złożenia stałej szybkości grzania z sinusoidalną modulacją temperatury. Wykorzystanie metody MDSC(R) niesie za sobą poprawę zarówno w czułości jak i rozdzielczości pomiaru. Pozwala również na wyodrębnienie przemian złożonych, bądź o niewielkim efekcie termicznym, niemożliwych do zaobserwowania przy zastosowaniu klasycznej metody DSC.

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q200 firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • aparat pracujący w trybie "strumienia ciepła"
 • zakres temperatur: od -90 °C do 550 °C
 • czułość pomiaru przepływu ciepła: 0.2 μW
 • dokładność kalorymetryczna: +/-0.1 %
 • technologia Tzero(TM)
 • masowy kontroler przepływowy gazów przedmuchujących z możliwością automatycznej zmiany gazów podczas eksperymentu
 • mechaniczny układ chłodzenia

Analizator termograwimetryczny TGA z możliwością prowadzenia analiz równoczesnych TGA/DTA i TGA/DSC SDT Q600 firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • poziomy układ pieca i wagi
 • zakres temperatur: od pokojowej do 1500°C
 • maksymalna masa próbki: 200 mg
 • czułość wagi: 0.1 μg
 • czułość DTA: 0.001 °C
 • dokładność kalorymetryczna: +/-2 %
 • masowy kontroler przepływowy gazów przedmuchujących z możliwością automatycznej zmiany gazów podczas eksperymentu

Analizator termomechniczny TMA Q400EM z możliwością modulacji temperatury lub siły firmy TA Instruments

Specyfikacja:
 • zakres temperatur: : od -150 °C do 1000 °C
 • czułość: 15 nm
 • zakres sił: od 0.001 N do 2 N
 • zakres częstotliwości modulacji: siły: od 0.01 Hz do 2 Hz
 • szeroki zakres geometrii pomiarowych