Umowa na prowadzenie zajęć dydaktycznych

W przypadku potrzeby zawarcia umowy o dzieło o specyficznym charakterze, bez możliwości wykorzystania wzorów umów, należy bezwzględnie uzyskać opinię prawną.

 Formularze w jęz. angielskim znajdują się na angielskiej wersji strony Wydziału Fizyki 

Umowa

Protokół odbioru

Rachunek

Formularze BHP

Formularze ZUS

 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny jest dobrowolny.

  Formularz ZUA wypełniają jedynie osoby niepracujące w Politechnice Warszawskiej, które nie osiągają minimalnego wynagrodzenia

  Formularz ZZA wypełniają jedynie osoby pracujące poza Politechniką Warszawską, które zarabiają co najmniej minimalne wynagrodzenie i nie życzą sobie od umowy składek, potrzebne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wymiarze etatu oraz o odprowadzaniu składek od co najmniej minimalnego wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne w innej  pracy

  Formularz ZWUA wypełniają jedynie osoby niepracujące w Politechnice Warszawskiej

Oświadczenie do celów ZUS (.odt, 06.10.2021)

Kwestionariusz SAP

   Kwestionariusz SAP składają jedynie osoby, które po raz pierwszy zawierają umowę z Politechniką Warszawską

Kwestionariusz osobowy SAP (.odt, 06.10.2021)

Oświadczenia dla obcokrajowców

 Poniższe dokumenty składają jedynie osoby posiadające miejsce zamieszkania poza Polską, ale na terytorium UE lub EFTA i odprowadzające składki na ubezpieczenie społeczne poza Polską. Formularz A1 jest wydawany przez zakład ubezpieczeń społecznych w którym zarejestrowano osobę w kraju ojczystym. Należy także dołączyć certyfikat rezydencji podatkowej z kraju ojczystego.