Nowy projekt zespołu prof. Piotra Lesiaka

Jednowymiarowy kryształ fotoniczny powstający w nematycznym ciekłym krysztale domieszkowanym nanocząsteczkami złota w kapilarze o średnicy 60 µm

Dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. ucz. zbada właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS

Samoorganizujący się jednowymiarowy kryształ fotoniczny powstający w mieszaninie nanocząstek złota zawieszonych w nematycznym ciekłym krysztale może pozwolić na projektowanie i wytwarzanie regulowanych widmowo optofluidycznych urządzeń fotonicznych o szerokim zakresie strojenia. Opisana struktura periodyczna charakteryzuje się wysokim kontrastem współczynnika załamania światła, gdyż współczynnik załamania zmienia się skokowo pomiędzy fazą nematyczną a fazą izotropową. To sprawia, że ten materiał jest dobrym kandydatem na jeden z elementów składowych systemów przeznaczonych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni. Dlatego też głównym celem proponowanego projektu jest zbadanie właściwości propagacyjnych jednowymiarowego optofluidycznego kryształu fotonicznego powstającego w nanocząstkach metali zawieszonych w nematycznym ciekłym krysztale dla obszaru widmowego średniej podczerwieni. W szczególności zbadane zostaną właściwości odbiciowe uzyskanej struktury w zależności od średnicy kapilary, rodzaju i dwójłomności zastosowanego nematycznego ciekłego kryształu oraz typu nanocząstek.