Maria Stefaniak laureatką nagrody Chasman 2021!

Maria Stefaniak

Maria Stefaniak

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Nagrody im. Renate W. Chasman 2021, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS)

Wirtualna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się we wtorek 29 czerwca 2021 o godzinie 19:00

 Nagroda Chasman jest przyznawana kobietom w celu motywacji do wyboru ścieżki kariery w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii lub matematyki (STEM) oraz honoruje pamięć i wkład naukowy Renate Chasman (1932-1977). Renate była znaną fizyczką z Brookhaven National Laboratory. Jej praca naukowa miała ogromny wpływ na rozwój fizyki akceleratorów cząstek na całym świecie.

 Stefaniak i Dunkin otrzymają nagrody pieniężne wysokości 2750 dolarów. Są fundowane przez Brookhaven Science Associates (BSA), firmę zarządzającą Brookhaven Lab w imieniu Departamentu Energii USA, a także hojne składki Dyrekcji ds. Fizyki Jądrowej i Cząstek (NPP), Komitetu Wykonawczego Użytkowników NSLS-II , Komitet Wykonawczy Centrum ds. Nanomateriałów Funkcjonalnych (CFN), Sekcji Long Island Amerykańskiego Towarzystwa Nuklearnego (LIANS) oraz prywatnego anonimowego darczyńcy.

 Maria Stefaniak ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki. Studia doktoranckie realizuje w ramach programu podwójnego dyplomowanie BGF Cotutelle na PW i Subatech-IMT Atlantique we Francji.

 Praca naukowa Marii dotyczy analizy właściwości silnie oddziałującej materii oraz jej przemian między stanami plazmy kwarkowo-gluonowej (QGP) a gazowym. Jedną z metod umożliwiających odtworzenie tak ekstremalnych warunków są ultrarelatywistyczne zderzenia ciężkich jonów, w wyniku których powstaje nowa materia. Badania takie są realizowane w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC w Brookhaven National Laboratory.

 W swoich badaniach Maria bada zależności między dwoma efektami przepływów kolektywnych: eliptycznym v2 i trójkątnym v3. Są to obserwable charakteryzujące kształt i dynamikę rozszerzającej się nowo powstałej materii. Maria zaobserwowała rosnące różnice między v3 protonów i antyprotonów wraz ze spadkiem energii zderzenia. Wykonała wiele testów eksperymentalne w celu weryfikacji proponowanych scenariuszy teoretycznych wyjaśniających istnienie różnic między przepływem cząstek i antycząstek. Te unikatowe badania stanowią istotny punkt odniesienia dla teoretycznych studiów nad właściwościami materii.

 „Jestem bardzo wdzięczna mojej promotorce prof. Hannie Zbroszczyk za bycie wzorem do naśladowania jako kobiety i naukowca oraz za całe jej wsparcie nie tylko w moich studiach, ale także w wielu trudnych sytuacjach, z którymi musiałem się zmierzyć w ciągu ostatnich ośmiu lat” powiedziała Maria.

 Jest ona również zaangażowana w liczne projekty naukowe we współpracy z instytucjami na całym świecie. Dwa lata temu została wybrana na jednego z trzech reprezentantów Młodych naukowców w kolaboracji STAR.

 Oprócz nauczania i popularyzacji nauki Marysia Stefaniak jest zapalonym wioślarzem i doświadczonym żeglarzem. Była drugim oficerem na polskim żaglowcu STS Fryderyk Chopin i dwukrotnie przepłynęła Ocean Atlantycki z Fundacją Blue School.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Ceremonii rozdania nagród, gdzie mgr inż. Maria Stefaniak przybliży swoją działalność naukową.

Więcej informacji na temat nagrody oraz możliwego połączenia  na  stronie internetowej >>>