Kolejny sukces w Rankingu Perspektyw

Zdjęcie przedstawiające rzeźbę wieńczącą Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Politechnika kolejny raz na podium Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Perspektywy!

Najlepsza uczelnia techniczna po raz 17., trzecia uczelnia w kraju po raz 6. z rzędu — tak przedstawiają się wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Fundacji Perspektywy. Na podium znalazł się również nasz kierunek — fizyka techniczna.

W 23. edycji Rankingu Uczelni Akademickich oceny dokonano na podstawie wskaźników pogrupowanych w serię kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Z kolei Ranking Kierunków Studiów składał się z 12–13 wskaźników (w zależności od charakteru kierunku) pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie.

Fizyka techniczna została sklasyfikowana na II miejscu w grupie studiów technicznych.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się zarówno do sukcesu uczelnianego, jak i wydziałowego.

Tych, którzy sami chcieliby się przekonać o doskonałej jakości nauczania na Politechnice Warszawskiej i Wydziale Fizyki, zapraszamy do rekrutacji na studia I stopnia.

Przejdź do portalu zapisów