Najnowsze publikacje pracowników Wydziału: (wg. bazy Scopus)

LabVIEW Academy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 
Fizyka medyczna
 
Image
 
Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki uprzejmie zapraszają
na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015, która odbędzie się
w poniedziałek, 29 września 2014 roku o godz. 10:00 w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem r. akad. jest to dzień zajęć dydaktycznych. W czasie uroczystości (tj. w godz. 10:00-12:00) Dziekan Wydziału Fizyki zarządził godziny wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia z całego dnia na 1. semestrze studiów I stopnia (obu kierunków) są przeniesione na środę, 1 października.
Centralna Inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Warszawskiej odbędzie się 1 października (środa). Zgodnie z harmonogramem r. akad. jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na naszym Wydziale za wyjątkiem odrobienia zajęć z poniedziałku 29 września - szczegóły >>>)
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkursy:
  • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2014 r.
 
Przedmioty obieralne 2014/2015
Przedmioty obieralne dla studiów 1. stopnia prowadzone w semestrze zimowym 2014/2015 >>>
Przedmioty obieralne dla studiów 2. stopnia prowadzone w semestrze zimowym 2014/2015 >>>
Przedmioty obieralne dla studiów 2. stopnia prowadzone w semestrze letnim 2014/2015 >>>
Zapisy na przedmioty obieralne oraz ich opisy dostępne są w dziekanacie. Przypominamy, że studenci, którzy chcą uczestniczyć w przedmiotach na innych semestrach niż jest to przewidziane w planie potrzebują zgody dziekana ds. nauczania i prowadzącego przedmiot.
Czytaj całość…
 
Nowe wymagania dot. zdjęć na dyplomach
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 403/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, dyplomy ukończenia studiów są wydawane według wzorów dotychczasowych, jednak nie później niż do dnia 1 października 2015 r. W związku z tym do nowego wzoru dyplomu należy dostarczać 4 zdjęcia w wersji papierowej o wymiarach 35mmx45mm (bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, w półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
 
Tematy prac magisterskich
W Dziekanacie są dostępne propozycje tematów prac magisterskich . Prosimy o wybór i zapisy. Deklaracje (formularz dostępny w Dziekanacie) nalezy składać do 6 października 2014.