Sesja letnia >>>
Aktualizacja: 30 czerwca
Sesja jesienna >>>
Aktualizacja: 30 czerwca
Plan zajęć (sem. letni) >>>
Aktualizacja: 27 lutego
Prace inżynierskie 2015 >>>

Najnowsze publikacje pracowników Wydziału: (wg. bazy Scopus)

LabVIEW Academy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 
Fizyka medyczna
 
Image
 
dr hab. Józef Dygas profesorem nauk fizycznych
24 czerwca 2015 roku Pan Józef Dygas otrzymał akt nominacyjny z rąk Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Belwederze, Prezydent wręczył nominacje jeszcze 36 osobom. Serdecznie gratulujemy!
 
NCBiR: Konkurs o obronności i bezpieczeństwie
Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/PS/2015 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej". Zgodnie z informacjami organizatorów tematyka zgłaszanych projektów musi dotyczyć zagadnienia Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów HPM.
Czytaj całość…
 
Laureaci konkursów ETIUDA, SONATA I PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki
Ogłoszono wyniki konkursów 8 edycji konkursów Sonata, Preludium oraz Opus a także wyniki konkursów Etiuda (3 edycja) i Fuga (4 edycja). Wśród laureatów stypendiów doktorskich przyznanych w ramach konkursu Etiuda znalazło się dwóch doktorantów naszego Wydziału: mgr inż. Grzegorz Siudem (projekt: Zastosowanie metod kombinatoryki do badania przestrzeni stanów w wybranych modelach fizyki statystycznej) oraz mgr inż. Leszek Kosarzewski (projekt: Badanie produkcji mezonów Upsilon w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR) Wśród laureatów konkursu Sonata znalazł się dr inż. Jarosław Judek, który będzie kierował projektem "Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD". W konkursie PRELUDIUM występując jako osoba fizyczna finansowanie projektu "Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)" zdobył doktorant naszego wydziału mgr inż. Karol Pożyczka Serdecznie gratulujemy!
 
Sonata Bis 5, Harmonia 7, Maestro 7 - rusza nabór wniosków
Do 15 września 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 5, Harmonia 7 oraz Maestro 7, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.
Czytaj całość…
 
Nowe kryteria oceny czasopism naukowych
2 czerwca ogłoszone zostały kryteria i tryb oceny czasopism naukowych. Komunikat wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie MNiSW.
Czytaj całość…