Organizacja początku r. akad. na naszym Wydziale
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2014 Dziekana Wydziału Fizyki w poniedziałek 29 września o godz. 10:00 odbędzie się uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego połączona z immatrykulacją nowych studentów.
Zajęcia przewidziane w tym dniu (poniedziałek) studenci I roku studiów pierwszego stopnia odrobią wg specjalnego planu w dniu 1 października (środa) po godz. 13:00. Jednocześnie zajęcia studentów pozostałych lat studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów drugiego stopnia przewidziane w planie w trakcie inauguracji wydziałowej (29 września, godz. 10:00-12:00) zaleca się także odpracować w środę 1 października.
Czytaj całość…
 
Podział studentów pierwszego roku na grupy dziekańskie
Znany jest już podział studentów pierwszego roku kierunków Fizyka Techniczna i Fotonika na grupy dziekańskie.
Fizyka Techniczna >>>
Fotonika >>>
 
Sukces zespołu Pracowni Fizyki Układu Krążenia Człowieka w PhysioNet Challenge
W tegorocznym PhysioNet Challenge wziął udział zespół z naszego Wydziału w składzie: Iga Grzegorczyk, Katarzyna Kośna, Kamil Ciuchciński, Mateusz Soliński, Piotr Podziemski i Jan Gierałtowski.
Czytaj całość…
 
Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie
Informujemy, że od dnia 18 sierpnia br. kandydatów na studia doktoranckie obowiązuje rejestracja elektroniczna.
Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia doktoranckie >>>
 
Pracownia Teorii Jądra Atomowego Wydziału Fizyki PW poszukuje doktorantów
Tematyka doktoratów, które można wykonać w naszej pracowni obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z:
  • fizyki procesów jądrowych (np. dynamika rozszczepienia jądrowego),
  • fizyki ultra-zimnych gazów atomowych typu fermionowego,
  • fizyki gwiazd neutronowych,
  • fizyki nadciekłości w układach silnie oddziałujących.
Czytaj całość…