Najnowsze publikacje pracowników Wydziału: (wg. bazy Scopus)

LabVIEW Academy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 
Fizyka medyczna
 
Image
 
Seminarium Naukowe Wydziału Fizyki (27 listopada)
W czwartek 27. listopada 2014 r. o godz. 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki odbędzie się Seminarium Naukowe Wydziału Fizyki na którym dr inż. Mariusz Zdrojek (Pracowania Nanostruktur, Zakład Badań Strukturalnych, Wydział Fizyki PW) wygłosi referat pt. Badania właściwości pojedynczych nanorurek węglowych
Serdecznie zapraszamy!
Czytaj całość…
 
Cztery projekty badawcze prowadzone na naszym Wydziale uzyskały finansowanie NCN
Ogłoszono wyniki konkursów SONATA, OPUS i PRELUDIUM. Finansowania uzyskały w nich między innymi projekt Badanie dwucząstkowych oddziaływań nieidentyczynych hadronów w eksperymentach: ALICE na LHC i STAR na RHIC (kier. prof. Adam Kisiel) - konkurs OPUS, projekt Dynamika procesów nieliniowych w ultra-zimnych gazach atomów fermionowych w ramach teorii funkcjonału gęstości. (kier. dr Gabriel Wlazłowski) - konkurs SONATA oraz projekty Korelacje rezydualne w zderzeniach ciężkich jonów (kier. mgr inż. Maciej Szymański) i "Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw nanorurek węglowych" (kier. mgr inż. Anna Dużyńska) - konkurs PRELUDIUM
Serdecznie gratulujemy!
 
Sukces Koła Naukowego Fizyków na 13. OSKNF w Gdańsku
Studenci z Koła Naukowego Fizuków uczestniczyli w XIII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyki w Gdańsku. Coroczna konferencja odbywała się w dniach 7-10 listopada. W przesżłości była dwukrotnie organizowana na naszym Wydziale. W trakcie konferencji student naszego Wydziału (i prezes KNF) Arkadiusz Gertych zdobył nagrodę w kategorii najlepsze wystąpienie seminaryjne z referatem pod tytułem "Zanim zbudujesz grafenowy procesor - technologia produkcji i przenoszenia grafenu". Serdecznie gratulujemy!
 
Akademickie olimpiady językowe
Trwają zapisy na olimpiady języka angielskiego (termin zgłoszeń do 3.12) i niemieckiego (termin zgłoszeń do 25.11).
Informacje o olimpiadzie z jęz. angielskiego >>>
Informacje o olimpiadzie z jęz. niemieckiego >>>
 
Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów 1 semestru
Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) w dniach 14-23 listopada 2014
WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.
Więcej informacji>>>