Najnowsze publikacje pracowników Wydziału: (wg. bazy Scopus)

Oferta zatrudnienia w projekcie OPUS
Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki – Warszawa
Nazwa stanowiska: student- stypendysta
Czytaj całość…
 
Oferta zatrudnienia w projekcie OPUS
Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta/ PhD student (2 stypendia)
Czytaj całość…
 
Publiczna obrona mgr. inż. Macieja Szymańskiego
W dniu 7 wrzesnia 2016 roku o godzinie 12.15 w sali nr 309, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ngr. inz. Macieja Szymańskiego pt. „Femtoscopic analysis of baryon correlations in ultra-relativistic heavy-ion collisions registered by ALICE" Serdecznie zapraszamy!
Czytaj całość…
 
Konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki PW
Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj całość…
 
Konkurs na stanowisko magistranta
W związku z realizacją projektu: "Układy optyki zintegrowanej w nowych strukturach i materiałach ciekłokrystalicznych " (finansowanego przez NCN w ramach szóstej edycji programu OPUS) ogłoszony zostaje konkurs na stanowisko dyplomanta (magistranta)
Czytaj całość…