Najnowsze publikacje pracowników Wydziału: (wg. bazy Scopus)

LabVIEW Academy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 
Fizyka medyczna
 
Image
 
Witamy studentów I roku!
Zakończyła się rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Fizyki.
Na kierunek studiów Fizyka Techniczna przyjętych zostało 118 kandydatów, którzy uzyskali w procedurze kwalifikacyjnej co najmniej 94 punkty
Na kierunek studiów Fotonika przyjętych zostało 56 kandydatów, którzy uzyskali w procedurze kwalifikacyjnej co najmniej 93 punkty

Dodatkowe informacje dla studentów przyjętych na I rok >>>

Gratulujemy przyjęcia na studia inżynierskie na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej !!!
 
Kalendarz roku akademickiego 2014/2015
Na naszej stronie jest już dostępny kalendarz roku akademickiego 2014/2015. Można wyświetlić go z zakładek Pracownicy > Harmonogram roku akademickiego oraz Studenci > Plany i harmonogramy
W kalendarzu m.in. można łatwo znaleźć ponumerowane daty kolejnych zajęć odbywających się w danym dniu tygodnia.
Przypominamy, że najbliższy rok akademicki rozpocznie się zajęciami już w poniedziałek 29 września. Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej (dzień wolny od zajęć) zaplanowana jest tradycyjnie na 1 października (środa).
Czekają nas także rekordowo długie wakacje zimowe, które potrwają aż 18 dni (20 grudnia - 6 stycznia)
 
Rekrutacja na studia doktoranckie
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ogłasza przyjęcia na studia doktoranckie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej i fizyki układów złożonych.
O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub kończący studia w bieżącym roku akademickim.
Czytaj całość…
 
Publikacja Piotr Podziemskiego oraz Jana Jacka Żebrowskiego w Circulation: Arrhythmia and Electroph
W czasopiśmie Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology (IF=5.95) ukazała się publikacja zespołu Piotr Podziemskiego i Jana Jacka Żebrowskiego z Wydziału Fizyki oraz Pawła Derejko, Franciszka Walczaka i Łukasza Szumowskiego z Instytutu Kardiologii pt. Effect of the Restitution Properties of Cardiac Tissue on the Repeatability of Entrainment Mapping Response. Serdecznie gratulujemy!
Czytaj całość…
 
Lista rankingowa do stypendium ministra
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Lista rankingowa >>>
Więcej informacji o stypendium >>>