Najnowsze publikacje pracowników Wydziału: (wg. bazy Scopus)

LabVIEW Academy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 
Fizyka medyczna
 
Image
 
Testy diagnostyczne on-line z języków obcych
Studenci 1 semestru studiów stacjonarnych Wydziału Fizyki rozpoczynający naukę języka obcego od semestru letniego 2015/2016 są zobowiązani do wykonania TESTU DIAGNOSTYCZNEGO ON-LINE umożliwiającego przydział do grup językowych na właściwym poziomie zaawansowania.
Czytaj całość…
 
U progu holowizji na Wydziale Fizyki PW
W dniu 21 października na Wydziale Fizyki w ramach światowego Dnia Fotoniki (Day of Photonics 2014) grupa dr. hab. Michała Makowskiego zaprezentowała po raz pierwszy w świecie projekcję obrazów realizowaną metodą holografii w czasie rzeczywistym, przy użyciu laserowej wiązki rozbieżnej. Podczas cieszącego się dużą frekwencją pokazu na ekranie projekcyjnym wyświetlany był na żywo obraz transmitowany bezprzewodowo z telefonu komórkowego.
Czytaj całość…
 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie II
Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Czytaj całość…
 
II Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej
W tym roku mija 80 lat od utworzenia Pracowni Fizycznej w Instytucie Radowym przy ulicy Wawelskiej w Warszawie, przemianowanej później na Zakład Fizyki Medycznej. We współpracy z Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej chcielibyśmy uczcić to wielkie dzieło zaplanowane i gorąco wspierane przez Marię Skłodowską-Curie, organizacją jednodniowego sympozjum połączonego z obchodami II Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej. Sympozjum odbędzie się w Sali im. Tadeusza Koszarowskiego w Centrum Onkologii w Warszawie na Ursynowie w dniu 13 listopada 2014 roku.
Więcej informacji >>>
 
Konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich
W związku z realizacją projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich, na trzymiesięczne wizyty naukowe w ośrodkach partnerów zagranicznych: Uniwersytet w Luksemburgu, Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze oraz Politechnika w Nantes. Celowe wyjazdowe stypendia naukowe muszą zostać zrealizowane do końca czerwca 2015 r. Termin na składanie wniosków upływa 4 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.
Czytaj całość…