Logo

Aktualności

Dziekan Wydziału Fizyki PW ogłasza konkursy na projekty badawcze dla młodych naukowców oraz dla doktorantów.

//
Dziekan Wydziału Fizyki PW ogłasza konkursy na projekty badawcze dla młodych naukowców oraz doktorantów w roku 2019. Do konkursów stosuje się wydziałowe regulamiy obowiązujące na Wydziale Fizyki PW. Wszystkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdują się w załączeniu. Proszę zapoznać się z regulaminem, który nieco uległ zmianie. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana do dnia 8 marca 2019 r.

Zaproszenie na szkolenie z indeksowania i promowania dorobku naukowego

//
Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Bibliotekę Główną mające na celu podniesienie pozycji Politechniki Warszawskiej w zestawieniach cytowań. Szkolenie potrwa ok. 2 godziny i odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Pałacyku Rektorskim przy ul. Koszykowej 80. Zapraszamy: 27 lutego 2019 roku o godzinie 12:00.

Zmarła Krystyna Wentowska

//
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lutego 2019 roku, w wieku 75 lat zmarła dr Krystyna Wentowska Wieloletni pracownik Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, zasłużony dydaktyk. Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Konkurs na stanowisko stypendysty dla studenta VI semestru studiów I stopnia

//
Stypendium będzie przyznane w ramach realizacji projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – HOMING pt. „Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy”. Przewidziane jest jedno stypendium o wartości 1500 PLN (brutto) maksymalnie na okres dwóch lat (w zależności od zaangażowania i wyników studenta). English version of the offer can be found in the attachment.

WF Lektoraty języka angielskiego sem.letni 2018/19

//
W załączonych dokumentach przedstawiony został podział na nowe grupy z języka angielskiego oraz ważna informacja dla semestru 4 w związku z rozwiązaniem grupy mgr Agnieszki Pisarek - w załączniku procedura znalezienia nowej grupy.