Logo

Władze Wydziału Fizyki PW

Dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

Dziekan

Sekretariat pok. 129
tel. 22 234 7267


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni

kandydat na Prodziekana ds. Ogólnych


prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

kandydat na Prodziekana ds. Nauki


Dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

kandydatka na Prodziekan ds. Kształcenia


Dr inż. Agnieszka Siemion

kandydatka na Prodziekan ds. Studenckich

 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Dziekan

Sekretariat pok. 129
tel. 22 234 7267


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr inż. Przemysław Duda

Prodziekan ds. Ogólnych

Sekretariat pok. 132B
tel. 22 234 1554


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki

Sekretariat pok. 129
tel. 22 234 7267


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauczania

Sekretariat pok. 130
tel. 22 234 7660


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich

Sekretariat pok. 130
tel. 22 234 7660


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnicy Dziekana:
ds. BHP: lic. Marcin Krawczyk
ds. funduszy strukturalnych, w tym Programu Rozwojowego PW: dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni
ds. kontaktów z absolwentami i pracodawcami: dr hab. Adam Kisiel, prof. uczelni
ds. kontaktów ze szkołami: dr inż. Jarosław Suszek
ds. materiałów informacyjnych: dr inż. Krzysztof Petelczyc
ds. ochrony danych osobowych: dr inż. Waldemar Bajdecki
ds. pokazów fizycznych: dr Bogdan Wnętrzewski
ds. praktyk studenckich dla kierunku fizyka techniczna: dr inż. Marzena Leszczyńska- Redek
ds. praktyk studenckich dla kierunku fotonika: dr inż. Agnieszka Siemion
ds. promieniowania laserowego: inż. Jacek Fersten
ds. promieniowania optycznego: dr inż. Daniel Budaszewski
ds. promocji Wydziału: dr hab. inż. Piotr Lesiak, prof. uczelni
ds. programu Erasmus +: dr inż. Sławomir Ertman
ds. sieci komputerowej i oprogramowania: dr inż. Łukasz Graczykowski
ds. wdrożeń: dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni
ds. zamówień publicznych: dr inż. Przemysław Duda
ds. zapewnienia jakości kształcenia: dr hab. inż. Agata Fronczak, prof. uczelni

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Społeczny Inspektor Pracy
Danuta Mirowska

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr Martyna Jakubowska