Logo

Władze Wydziału Fizyki PW

Dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

Dziekan

Sekretariat pok. 129
tel. 22 234 7267


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni

Prodziekan ds. Ogólnych

Prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr inż. Agnieszka Siemion

Prodziekan ds. Studenckich

 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Dziekan

Sekretariat pok. 129
tel. 22 234 7267


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr inż. Przemysław Duda

Prodziekan ds. Ogólnych

Sekretariat pok. 132B
tel. 22 234 1554


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauki

Sekretariat pok. 129
tel. 22 234 7267


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

Prodziekan ds. Nauczania

Sekretariat pok. 130
tel. 22 234 7660


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich

Sekretariat pok. 130
tel. 22 234 7660


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pełnomocnicy Dziekana

  1. programu Erasmus .................................................................... dr inż. Sławomir Ertman
  2. praktyk studenckich dla kierunku fotonika ................................... dr inż. Piotr Sobotka
  3. praktyk studenckich dla kier. fizyka techniczna............................. dr inż. Wioleta Ślubowska
  4. promocji Wydziału ..................................................................... dr inż. Krzysztof Petelczyc
  5. BHP .......................................................................................... lic. Marcin Krawczyk
  6. promieniowania laserowego i optycznego .................................... inż. Jacek Fersten
  7. ochrony danych osobowych ....................................................... dr inż. Waldemar Bajdecki
  8. zamówień publicznych .............................................................. dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni
  9. projektów i funduszy strukturalnych............................................ dr inż. Urszula Laudyn

 
Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Społeczny Inspektor Pracy
Danuta Mirowska

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr Martyna Jakubowska