Logo

Poniżej znajduje się zaakceptowana ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021.

Opłaty za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów - semestr letni 2020/2021

ZDALNE PRAKTYKI INTEREST (ZIBJ DUBNA)

ZDALNE PRAKTYKI TeFeNICA (ZIBJ DUBNA)

Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora - studenci II stopnia przyjęci od semestru letniego 2020/2021

Przysposobienie biblioteczne

Studenci przyjęci na studia II stopnia - dokumenty

Przedmioty obieralne

Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych - Fizyka Techniczna

Zasady bezpłatnej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia i NFZ

Zajęcia z jęz. angielskiego dla studentów II i IV semestru

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2020/2021

Rekrutacja na studia II stopnia - dokumenty

Dokumenty do pracy dyplomowej

ZDALNE PRAKTYKI STUDENCKIE W ZIBJ DUBNA

Terminy egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym dla studentów I stopnia

Stypendium Rodziny Lipińskich 2020/2021

Stawki stypendialne na rok akademicki 2020/2021

Opłaty za niezaliczone przedmioty - semestr zimowy 2020/2021

Ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Środa w piątek

Ważność legitymacji studenckiej

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Składanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021

Egzamin dyplomowy w trybie zdalnym

Stypendia - pzedłużenie terminu składania wniosków do 26 października 2020

Szkolenie dla studentów I roku z zakresu praw i obowiązków

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW

Dokumenty do dyplomowania - ZMIANA - bez płyt CD

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020

Rozkład zajęć z języka angielskiego

Rada Pedagogiczna

Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Ekspermymencie Fizycznym

Pierwsze zajęcia z “Laboratorium fizyki 1” dla kierunku “Fizyka Techniczna”

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego. / Enroll in physical education courses.

Studenci I semestru studiów stracjonarnych Wydziału Fizyki

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne