Logo

Język angielski

Fizyka/Mini   semestr zimowy 2018/19

Grupa - Semestr Lektor poprzedni Lektor obecny Moduł – poziom Dzień                   Godziny Zajęć Sala
GRUPA 1. Fizyka/Mini   sem. 3 mgr Michał Okólski / mgr Małgorzata Witczak mgr Agnieszka Tomaszkiewicz M12/13 pon./piątek                 8:30-10:00 211 GM
GRUPA 2.
Fizyka/Mini   sem. 3
mgr Jerzy Teodorowicz / mgr Ewa Kubisz mgr Anna Krysińska M12/13 pon./piątek                 8:30-10:00 317 GM
GRUPA 3.
Fizyka/Mini   sem. 3
mgr Anna Drzewińska mgr Agnieszka Pisarek M8/9 pon./piątek                 8:30-10:00 318 GM

Tematy prac magisterskich

Zamknięty Dziekanat

Odwołany dyżur p. Prodziekan ds. Nauczania

Rada pedagogiczna

Zapisy na zajęcia WF

Dyżury lektorów Studium Języków Obcych PW

Poprawa z "Probabilistyki"

Dodatkowe zaliczenie "Podstaw fotoniki światłowodowej"

Stypendium ministra za osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium ministra za osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmioty humanistyczne