Logo

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na  przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie ze swoich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dlatego bardzo prosimy o wysyłania e-mail’i ze swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  będzie również wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Informujemy, że po 1 czerwca 2018 r. Dziekanat nie będzie odpowiadał na e-maile w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  otrzymywanych ze skrzynek innych, niż w domenie PW.

Przedmioty w USOS

Zgłaszanie tematów prac magisterskich

Wykłady z Programowania Urządzeń Mobilnych

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

Opłaty za powtarzanie zajęć

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmioty humanistyczne