Osiągnięcia

Projekt dr. Daniela Pęcaka SONATINA 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ma na celu poznanie własności skorupy ...

W czasopiśmie Physical Review C (IF=3.296, 140 pkt MEiN) ukazała się publikacja Grupy Teorii Jądra Atomowego w Zak...

W czasopiśmie „Materials” (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy pracowników naszego Wydzia...

W publikacji zaproponowano metodologię wyznaczania prawdopodobieństwa fotojonizacji (przekrojów czynnych) w funkcji e...

W Energies (140 pkt.) ukazała się praca będąca efektem współpracy mgr inż. Justyny Frąckiewicz, dr. hab. inż. T...

Ogłoszenia dziekanatu

Zgodnie z Decyzją nr 82/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r. wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lu...

W zakładce STUDIA-STYPENDIA zamieszczone zostały zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora - 8% najlepszych...

Od dnia 21.03.2022 zapraszamy do Dziekanatu z legitymacjami, w celu przedłużenia ich ważności.

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim e-kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędz...

Chcesz odkryć ekscytujące projekty nad oprogramowaniem naukowym niezbędnym dla operacji eksperymentów w Europejskiej...

Oferty pracy

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS pt. „Zmiany koncentracji defektów...

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie poszukuje nauczyciela fizyki na pełny etat (pensum 18 go...

W projekcie „Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermieg...

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dy...