Logo


Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zasadami Studiowania na Wydziale Fizyki PW studenci indywidualnie określają swój plan studiowania. Do tego planu są automatycznie wpisywane wszystkie przedmioty obowiązkowe na tym roku studiów, na który student uzyskuje rejestrację oraz niezaliczone przedmioty obowiązkowe z lat poprzednich.

Deklaracje dotyczące wyboru przedmiotów wchodzących w skład indywidualnych planów studiowania należy składać do 20.06.2007 r. Osoby, które nie określą indywidualnego planu studiowania nie uzyskają rejestracji na wyższy rok studiów.

Poniżej zamieszczone są Zasady wyboru przedmiotów dla studentów poszczególnych lat (w formacie pdf).

Następstwo przedmiotów: pobierz.

 
 
 
 
oo_dziekanat.jpg