Logo

Uchwały Rady Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące programów studiów

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych na Wydzialew w zakresie efektów uczenia się:

z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale do dziedzin i dyscyplin naukowych

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie programu kształcenia w nowym układzie specjalności dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w obszarze nauk ścisłych oraz obszarze nauk technicznych na kierunku Fizyka Techniczna

z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w obszarze nauk ścisłych i obszarze nauk technicznych, na kierunku Fotonika / Photonics/ w języku angielskim

z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie programu kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

More in this category: « Optyka Fourierowska