Logo

 Umowy krótkotrwałe polegają na

  • wygłoszeniu pojedynczych wykładów
  • przeprowadzeniu pojedynczych zajęć
  • wykonaniu pojedynczych koncertów
  • wykonaniu pracy na rzecz PW o charakterze incydentalnym (sporadycznym)
  • sporządzeniu recencji (np. w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora itp)

Formularze umów krótkotrwałych:

W przypadku potrzeby zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzielo o specyficznym charakterze, bez możliwości wykorzystania wzorów umów, należy bezwzględnie uzyskać opinię prawną.