Logo

Wśród projektów finansowanych w ramach 11. edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znalazł się projekt Opracowanie technologii produkcji…

Czytaj dalej...

W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący…

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. „Optyczny terahercowy układ…

Czytaj dalej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł dr hab. Andrzej Sobaszek, profesor Politechniki Warszawskiej

Czytaj dalej...