Logo

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD.

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021

Egzamin poprawkowy DUN, OUB

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Podania o rejestrację warunkową - do 15.09.2020

Elektroniczna ankietyzacja zajęć w USOS - do 15.09.2020

Legitymacje studenckie - ważne do 30.11.2020

DYPLOMANCI - podania i składanie prac - ważna informacja

Przysposobienie biblioteczne - dodatkowy termin

Opłaty za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów w semestrze letnim

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

Zasady zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020

Rozkład zajęć z języka angielskiego

Rada Pedagogiczna

Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Ekspermymencie Fizycznym

Pierwsze zajęcia z “Laboratorium fizyki 1” dla kierunku “Fizyka Techniczna”

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego. / Enroll in physical education courses.

Studenci I semestru studiów stracjonarnych Wydziału Fizyki

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne