Logo

Wśród projektów finansowanych w ramach 11. edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znalazł się projekt Opracowanie technologii produkcji…

Czytaj dalej...

W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący…

Czytaj dalej...

Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 1 października 2020 roku o godz. 14:00 …

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. „Optyczny terahercowy układ…

Czytaj dalej...

Mając na uwadze stanowisko władz Rektorskich oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję,…

Czytaj dalej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł dr hab. Andrzej Sobaszek, profesor Politechniki Warszawskiej

Czytaj dalej...

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM -TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czytaj dalej...

Rodzina dichalkogenków metali przejściowych jest obecnie uważana za materiały będące głównym kandydatem na budulec przyszłych urządzeń nanoelektronicznych. O ile właściwości…

Czytaj dalej...

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Czytaj dalej...