Ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora - II stopień semestr letni 2020/2021

Poniżej znajduje się zaakceptowana ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021.