Oferty pracy

Zapraszamy studentów do współpracy w projekcie CHANCE

Zapraszamy studentów, zainteresowanych fizyką jądrową lub analizą danych doświadczalnych, do współpracy w projekcie CHANCE (https://chance-h2020.eu).

Nauczyciel fizyki w SP nr 211 im. J .Korczaka w Warszawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka w Warszawie Ul. Nowy Świat 21 A zatrudni od zaraz nauczyciela fizyki w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 18 godzin tygodniowo.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, t.j.)

PROGRAMISTA C++ Oferta pracy / Staż / Praktyki

Firma SMARTTECH Sp. z o. o. poszukuje Programisty C++ na umowę o pracę, staż lub praktykę

Postdoctoral research position in the AEgIS group at Warsaw University of Technology

Warsaw University of Technology (WUT) is a technical research university with traditions in education dating to the 19th century, being the oldest of its kind in Poland. It is a forward-thinking institution where high-quality education meets world-class research and innovation. WUT is ranked number one among all technical universities and number three among all universities in the country.


Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w ramach projektu NCN Preludium BIS

Wydział Fizyki poszukuje kandydatów na stanowisko doktorant stypendysta w ramach projektu Preludium BIS pt.:"Nowatorskie heterostruktury van der Waalsa dla nano i optoelektroniki nowej generacji. "

Konkurs na staże studenckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Instytut Chemii Fizycznej PAN poszukuje studentów do uzupełnienia zespołów badawczych w projekcie „Od Postdoc do PI przyszli liderzy ERA” PD 2 PI współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie H 2020.

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.)

Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa w eksperymencie STAR w RHIC

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu NCN Preludium BIS

Poszukujemy kandydatów na stypendium doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Preludium BIS pt.:" Komplementarne doświadczalne i numeryczne badania mechanizmu stabilizacji do temperatury pokojowej wysokotemperaturowej fazy delta-Bi2O3 uwięzionej w matrycy szklistej realizowanego w ramach projektu NCN Preludium BIS 2 nr 2020/39/O/ST5/00897."

Nauczyciel fizyki w SP nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie zatrudni od 01.09.2021 nauczyciela fizyki.
Zatrudnienie w wymiarze 16 godzin tygodniowo według planu zajęć szkolnych. Poszukiwana osoba powinna posiadać kwalifikacje do pracy w szkole.

Nauczyciel fizyki w LO

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie, ul. Dolna 6 ( Mokotów) zatrudni nauczycieli fizyki od 1 września, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Nauczyciel fizyki w SP

Szkoła o profilu dwujęzycznym zatrudni od 1 września 2021 nauczyciela fizyki z biegłą znajomością języka angielskiego (poświadczoną dyplomem lub certyfikatem).

Nabór na stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane w ramach uczestnictwa w eksperymencie HADES w FAIR/GSI

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu HADES.

Nabór na stanowisko pracy na WAT

Celem pracownika będzie merytoryczna realizacja zadań na stanowisku typu Post-doc w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr A. Siemion, ,

Konkurs na stanowisko Student - Stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów" (kierownik dr hab. G. Wlazłowski) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko asystenta z Zakładzie Półprzewodników

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment- Rozstrzygnięcie konkursu

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic correlations of heavy-flavor hadrons in the STAR experiment.

Konkurs na stypendium na pracę magisterską w projekcie NCN - Rozstrzygnięcie konkursu

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączyć się w badania nad mieszaninami nadciekłych bozonów i fermionów przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych