Logo

Historia Wydziału Fizyki PW

 

Jubileuszowa monografia pod red. prof. Jerzego Garbarczyka pt. "Fizyka na Politechnice Warszawskiej: od Zakładów i Katedr przez Instytut do Wydziału" wydana w 2015 roku 

 


Warszawa 2005
Projekt okładki i opracowanie graficzne książki
Danuta Czudek-Puchalska
© Copyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005

Utwór w całości ani we fragmentach nie może byc powielany ani rozpowszechniany
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających
i innych bez pisemnej zgody autora

ISBN 83-7207-575-3

Druk i oprawa:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, tel. 825-75-18

 

Opracowanie internetowe przygotował Witold Borowski

Początki Szkolnictwa Technicznego w Polsce (wiek XIX)

Warszawskij Politechniczeskij Institut (1898-1905)

Fizyka na Politechnice Warszawskiej (1915-1939)

Działalność Profesora Mieczysława Wolfke

Politechnika w Okresie Okupacji

Okres Powojenny

Lata Sześćdziesiąte

Lata Siedemdziesiąte

Powołanie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Okres 1975-1998

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

 

 

 

More in this category: Wydział »