Logo

Zadanie będzie składało się z następujących części:

  1. Opracowanie przez grupę specjalistów z Politechniki Warszawskiej, innowacyjnego bazującego na technologiach informatycznych programu nauczania fizyki. 

   Zajęcia wg opracowanego programu prowadzone bedą z wykorzystaniem produktów opracowanych w częściach 2-7 we wszystkich 3 klasach szkoły ponadgimnazjalnej 

   • Produkt: program nauczania zawierający treści nauczania, wymagania z wyodrebnieniem wiadomosci i umiejetnosci, uwagi o integracji międzyprzedmiotowej oraz systemy oceniania. Materiał programowy podzielony zostanie na działy z okresleniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizacje, do 31 maja 2013 
    Część 1 będzie zrealiz. jesli program nucz. zatwierdzony zostanie do uzyt. w 5 szkołach do 1 wrzesnia 2013.
   • Wskaznik: decyzje dyr. szkoły zatwierdz. prog. do uzytku.
   • Pomiar wskaznika: jednokrotny IX 2013

  1. Opracowanie Multimedialnego Podręcznika z Fizyki (MPF) 

   MPF będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę www (oprac w części 3). MPF będzie zgodny z wdrażaną nową podst. program. podzielony będzie na 3 tomy odpowiad. 3 lat. szkoły ponadgimnazjal. Dodatkowo opracowany zostanie: przewodnik dla ucznia i dla nauczyciela. MPF będzie zawierał zadania możliwe do rozwiązywania w trybie interaktywnym. Treść MPF podzielona będzie na moduły i przechowywana w bazie danych. Treść z bazy będzie pobierana przez www i wirtual. nauczyciela (wirtualne lekcje - część 7). 

   • Produkt: 3 tomowy podręcznik.
   • Wskaźnik: publikacja kolejnych części MPF na www projektu
    • Tom I dla klasy pierwszej (poziom podstawowy) realiz. do 31 V 2013
    • Tom II dla klasy drugiej (poziom rozszerzony) realiz. 31 VIII 2013
    • Tom III dla klasy trzeciej (poziom rozszerzony) realiz. 30 VI 2014
   • Pomiar wsk.: wg dat ukończenia kolejnych części MPF

  1. Opracowanie strony internetowej na potrzeby publikacji MPF i SILF oraz jej integracja z portalami umożliwienie logowania się na podstawie konta na Facebook, możliwość automatycznego powiadamiania znajomych poprzez Facebook, Twitter, NaszaKlasa o aktualnie wykonywanym przez siebie ćwiczeniu, rozwiązywanym zadaniu. 

   • Produkt: strona www.
   • Wskaźniki. i daty ich pomiaru:
    • CMS (systemu zarządzania treścią), realiz. do 31 III 2013
    • oprogramowanie funkcjonalności logowania użytkowników i rezerwacji ćwiczeń w SILF, realiz. do 30 VI 2013
    • Integracja strony z kanałami społecznościowymi, realiz. do 31 III 2014

  1. Opracowanie: filmów, animacji, ilustracji graficznych i półproduktów informatycznych na potrzeby MPF i instrukcji do ćwiczeń w SILF 

   • Produkty:
    • 50 filmów demonstrujących doświadczenia fizyczne. Każdy z filmów powinien zawierać animację wykonaną w technologii Adobe Flash wyjaśniająca istotę pokazywanego zjawiska fizycznego
    • 20 Animacji java/javafx i 3dMax
    • 12 Interaktywnych ilustracji opracowanych z wykorzystaniem MS Excel i VisualBasic for Application i
    • 12 "półproduktów" wraz z instrukcjami mogących posłużyć uczniom do tworzenia własnych animacji procesów fizycznych według własnych scenariuszy bądź scenariuszy zaproponowanych przez nauczyciela.
   • Wskaźniki: liczba filmów, animacji, ilustracji graficznych
   • Pomiar wskaźników:
    • 31 III 2013 (10 filmów, 5 animacji, 3 ilustracje)
    • 31 VIII 2013 ( 20 filmów, 5 animacji, 3 ilustracje , 3 połprodukt.)
    • 31 XII 2013 ( 10 filmów, 5 animacji, 3 ilustracje , 3 połprodukt.)
    • 30 VI 2014 ( 10 filmów, 5 animacji, 3 ilustracje , 6 połprodukt.)

  1. Opracowanie 20 wirtualnych ćwiczeń. 

   Ćwiczenia mogą być uruchamiane bezpośrednio na komputerze użytkownika/ucznia oraz dostępne poprzez stronę internetową. W obu przypadkach niezbędne będzie zainstalowanie na komputerze użytkownika/ucznia dodatkowego, darmowego oprogramowania tzw. RunTime LabView do pobrania ze strony National Instruments lub strony projektu. Sposób wykonywania ćwiczeń wyjaśni wirtualny nauczyciel. 

   • Produkt: 20 plików typu exe. 1 plik dla każdego ćwiczenia.
   • Wskaźnik: liczba oprac. ćw.
   • Pomiar wskaźnika:
    • 31 III 2013 ( 2 ćw)
    • 31 VIII 2013 ( 3 ćw)
    • 31 XIII 2013( 3 ćw)
    • 30 VI 2014 ( 6 ćw)
    • do 31 XIII 2014( 6 ćw)

  1. Opracowanie Szkolnego Internetowego Laboratorium Fizyki (SILF) 

   Zakładamy że SILF będzie zawierał 12 dających się sterować i obserwować rzeczywistych doświadczeń z fizyki. 
   Ćwiczenia powinny posiadać następujące funkcjonalności:
   • możliwość dokonania dowolnych nastaw przyrządów pomiarowych (w granicach zapobiegających ich uszkodzeniu) obserwację poprzez kanał video działania przyrządów w czasie trwania eksperymentu
   • obserwacją on-line wyników eksperymentu na wykresach tworzonych na stronie www
   • możliwość zapisu wyników do pliku i pobrania tego pliku na lokalny komputer do indywidualnej analizy
   • możliwość bieżącej konsultacji (czat) z nauczycielem, innym uczniem, nauczycielem wirtualnym
   Ćwicz do wyk. bezpośred. przez ucznia (z komp domowego, po wcześniejszej rezerwacji), przez naucz. w klasie - wymaga wcześniejszej rezerwacji (uczniowie mają status obserwatorów), przez nauczyciela wirtualnego (w określonych godz. np. w nocy ćw. prowadzi wirtualny nauczyciel, każdy może dołączyć się jako obserwator) 

   • Produkty: 12 ćw. fiz (13 po negocjacjach)
   • Wskaźniki: liczba udostęp. przez www ćw.
   • Pomiar wskaźników:
    • do 31 VII 2013 ( 3 ćw)
    • do 31 XII 2013 (3 ćw)
    • do 31 VIII 2014 (3 ćw)
    • do 31 XII 2014 (4 ćw)

 1. Opracowanie oprogramowania "robota internetowego" będącego przewodnikiem po SILF i prowadzącego wirtualne lekcje w oparciu o podręcznik multimedialny. 

  Robot pobierał będzie produkty wytworzone w projekcie ze spec. do tego celu zaproj. bazy danych, prowadził lekcje, odpowiadał na pytania zadane na czacie. Wszystko w scenerii 3D. 

  • Produkty: wirtualny przewodnik po 13 w SILF, 24 wirtualne lekcje
  • Wskaźniki: l. ćw. i lekcji ze wsparciem wirtualnego nauczyciela
  • Pomiar wskaźników:
   • 31 XII 2013 - 1 wirtual. lekcja i integracja z 1 ćw. SILF
   • 30 VI 2014 - 5 wirtual lekcji i 3 ćw. SILF
   • 31 XII 2014 - 18 wirtual lekcji i 8 ćw SILF