Logo

Wpływ projektu na inne podmioty:

  • szkoły wyższe zyskają lepiej przygotowanych kandydatów na studia. Program nauczania i zestaw narzędzi dydaktycznych do jego realizacji opracowany będzie pod kątem przygotowania kandydatów do studiów na uczelniach technicznych.
  • w dalszej perspektywie w społeczeństwie zmieni się sposób postrzegania "fizyki" jako nauki trudnej i abstrakcyjnej