Logo

Tematy prac inżynierskich 2020


Zgłoszenia tematów prac dyplomowych zawierające opis pracy i sformułowanie problemu inżynierskiego z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant, są do wglądu po kliknięciu tytuł w języku polskim.Zgłoszenia tematów prac dyplomowych zawierające opis pracy i sformułowanie problemu inżynierskiego z zakresu fotoniki, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant, są do wglądu po kliknięciu tytuł w języku polskim.

Uwagi:
  • Wykonywanie pracy dyplomowej w innej instytucji niż Politechnika Warszawska jest uwarunkowana zawarciem przez Wydział Fizyki z tą instytucją odpowiedniego porozumienia, które powinno regulować prawa majątkowe do wykonanej pracy dyplomowej
    Wzór porozumienia

Dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego

Tematy prac inżynierskich w roku 2019

Tematy prac inżynierskich w roku 2018 

Tematy prac inżynierskich w roku 2017