Logo

Lista przedmiotów obowiązkowych i zalecanych dla studiów drugiego stopnia, dla kierunku Fotonika:

 

Semestr   Przedmiot Prowadzący
2   Optical Microsystems dr inż. Michał Józwik
2   Solid State Optics prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
2   Optical Information Processing dr inż. Agnieszka Siemion
2   Contemporary Optics Seminar prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk
2   Presentation Techniques in Science prof. dr hab. Jan Nowiński
2   Semiconductor Optoelectronics prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
2   Optical Waveguides and Fibers dr inż. Filip Sala
2   Optical Full-Field Measurements prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
2   Physical Education      
3  

Numerical Methods in Optical Techinques

prof. nzw. dr hab. inż.

Tomasz

Kozacki

3  

Laser Technique

 

prof. dr hab. inż.

prof. dr hab. inż,

Ryszard

M.

Piramidowicz

Malinowski

3   Fiber Optic Photonics prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
3   Liquid Crystals Photonics prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
3   Quantum Photonics dr hab. inż. Jerzy Jasiński
3   Diploma Laboratory      
3   Diploma Seminar prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
3   Elective Subjects      
3   Social and Humanistic Subjects