Logo

Lista przedmiotów obowiązkowych i zalecanych dla studiów pierwszego stopnia, dla kierunku Fizyka Techniczna (semestry: 1-5):

 

Semestr

 

Przedmiot

Prowadzący

1

 

Algebra z geometrią

dr inż.

Agata

Pilitowska

1

 

Analiza matematyczna 1

dr

Marian

Majchrowski

1

 

Podstawy fizyki 1

prof. dr hab.

Marek

Wasiucionek

1

 

Opracowanie danych doświadczalnych

prof. dr hab. inż.

Michał

Urbański

1

 

Podstawy technologii informacyjnej

dr hab.

Katarzyna

Grebieszkow

1

 

Przedmiot HES 1

     

2

 

Analiza matematyczna 2

dr

 

Marian 

Majchrowski

2

 

Język obcy

     

2

 

Laboratorium fizyki 1

dr hab.

Katarzyna 

Grebieszkow

2

 

Podstawy fizyki 2

prof. dr hab.

Marek 

Wasiucionek

2

 

 

Podstawy programowania

 

dr inż.

 

Tomasz

 

Pietrzak

 

3

 

Analiza matematyczna 3

dr

Tadeusz

Jagodziński

3 

 

Chemia

prof. dr hab. inż,  

Sławomir

Podsiadło

3 

 

Języki programowania

dr inż. 

Hanna

Zbroszczyk

3

 

Mechanika

dr hab. inż

Michał

Wilczyński

3

 

Podstawy elektroniki

prof. dr hab. inż.

Michał

Urbański

3

 

Wychowanie fizyczne

     

3

 

 

Język obcy

 

     

4

 

Elektrodynamika

dr inż.

Michał

Wierzbicki

4

 

Elektronika w eksperymencie fizycznym

dr inż.

Dariusz

Tefelski

4

 

Fizyka kwantowa

prof. dr hab. inż.

Piotr

Magierski

4

 

Metody matematyczne fizyki

prof. dr hab.

Alfred 

Zagórski

4

 

Probabilistyka

dr hab. inż.

Andrzej

Krawiecki

4

 

Programowanie obiektowe

dr inż.

Sławomir 

Ertman

4

 

Wychowanie fizyczne

     

4

 

 

Język obcy

 

     

5

 

Fizyka statystyczna i termodynamika

prof. dr hab. inż.

Janusz

Hołyst

5

 

Grafika inżynierska

doc. dr inż.

Witold

Mirski

5

 

Laboratorium fizyki 2

dr

Piotr

Panecki

5

 

Podstawy optyki

prof. dr hab. inż.

Andrzej

Kołodziejczyk

5

 

Podstawy projektowania przyrządów wirtualnych

mgr inż.

Marcin

Bieda

5

 

Przedmiot HES 2

     

5

 

Wstęp do fizyki ciała stałego

prof. dr hab.

Jerzy

Garbarczyk

5

 

Wstęp do fizyki jądrowej

dr inż.

Hanna

Zbroszczyk

5

 

Wychowanie fizyczne

     

 

 

Lista przedmiotów obowiązkowych i zalecanych dla studiów pierwszego stopnia, dla kierunku Fizyka Techniczna (semestry: 6 i 7):

 

Semestr 

Specjalność

Przedmiot

Prowadzący

6

FM

Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości

dr inż.

Toedor

Buchner

6 

FM 

Anatomia i fizjologia 

dr n. med. 

Paweł 

Szaro

6

FK, FM

Dynamika układów nieliniowych

prof. dr hab. inż.

Jan

Żebrowski

6

Opt

Fizyka laserów

dr hab. inż.

Jerzy

Jasiński

6

MiN

Fizyka półprzewodników

prof. dr hab. 

Małgorzata

Igalson

6

MiN

Fizyka procesów jonowych w ciałach stałych

prof. dr hab.  

Jerzy

Garbarczyk

6

FK, MiN, Opt

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

dr inż.

Łukasz

Graczykowski

6

wszystkie

Laboratorium przeddyplomowe

     

6

FK

Laboratorium specjalistyczne

dr hab. inż.

Agata

Fronczak

6

MiN

Laboratorium specjalistyczne

dr inż.

Aleksander

Urbaniak

6

Opt

Laboratorium specjalistyczne

prof. dr hab.

Marek 

Sierakowski

6

FK, FM

Laboratorium technik jądrowych

dr inż.

Daniel

Kikoła

6

wszystkie

Metody numeryczne

dr hab. inż.

Piotr

Fronczak

6

MiN

Nanostruktury

prof. dr hab.

Rentata

Świrkowicz

6

Opt

Optyka fourierowska

prof. dr hab. inż.

Andrzej

Kołodziejczyk

6

FK, MiN, Opt

Podstawy systemów mikroprocesorowych

dr hab. inż.

Piotr

Fronczak

6

wszystkie

Przedsiębiorczość technologiczna

dr inż.

Janusz

Marszalec

6

wszystkie

Sieci komputerowe

prof. dr hab. inż.

Adam

Kisiel

6

FK, FM

Sieci neuronowe

prof. dr hab. inż.

Robert

Kosiński

6

MiN

Strukturalne i termiczne metody badania materiałów

dr inż.

Marcin

Małys

6

Opt

Układy optoelektroniczne

dr hab. inż.

Piotr

Lesiak

6

FM

Wprowadzenie do nauk medycznych

dr hab. n. med.

Kazimierz

Szopińsk

 

7

FK

Algorytmy genetyczne

prof. dr hab.

Janusz

Hołyst

7

FM, FK

Dozymetria

dr

Paweł

Krajewski

7

FK, MiN

Komputerowe metody symulacji

dr inż.

Krzysztof

Zberecki

7

FK

Komputerowe systemy pomiarowe

dr inż.

Marcin

Słodkowski

7

Opt

Laboratorium optyki falowej

prof. dr hab. inż.

Maciej

Sypek

7

Opt

Laboratorium układów optoelektronicznych

dr inż.

Piotr

Lesiak

7

FM,FK

Metody i techniki jądrowe

prof. dr hab.

Jan

Pluta

7

FM

Optyka i fizjologia widzenia

dr inż.

Krzysztof

Petelczyc

7

FM

Podstawy technik obrazowania w medycynie

doc. dr inż.

Piotr

Brzeski

7

wszystkie

Praca dyplomowa inżynierska

     

7

FK, MiN

Przedmiot obieralny

     

7

Opt

Przedmioty obieralne

     

7

FM

Seminarium dyplomowe inżynierskie

prof. dr hab. inż.

Jan

Żebrowski

7

FK

Seminarium dyplomowe inżynierskie

prof. dr hab.

Franciszek

Krok

7

MiN, Opt

Seminarium dyplomowe inżynierskie

prof. dr hab.

Rajmund

Bacewicz

7

MiN

Spektroskopowe i elektryczne metody badania materiałów

dr inż.

Anna

Pietnoczka

7

MiN

Technologia i charakteryzacja układów niskowymiarowych

prof. dr hab.

Jan

Muszalski

7

FK

Wprowadzenie do fizyki układów złożonych

prof. dr hab.

Robert

Kosiński

7

FM

Wstęp do fizyki medycznej

prof. dr hab.

Natalia

Golnik