Logo

Pracodawcy

Staże studentów Fizyki I-go i II-go stopnia u Pracodawców Wysyłanie studentów na staże Wspieranie pracodawcy w przygotowaniu programu staży Promocja propozycji staży wśród studentów Wspieranie w realizacji staży Kontynuacja i rozwój już istniejącej współpracy Realizacja prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) we współpracy z Pracodawcami Realizacja studiów doktoranckich (III-go stopnia) we…
Przy Wydziale Fizyki działa Rada Pracodawców, która została powołana Decyzją Dziekana Wydziału Fizyki PW nr 1 z dnia 13-go stycznia 2015 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Pracodawców oraz członkowie kadry akademickiej Wydziału. Skład Rady jest powoływany na czas trwania kadencji władz Wydziału. Przedstawiciel Pracodawcy dołącza do Rady poprzez zaakceptowanie…
Informacje dla Pracodawców na temat: co to są praktyki studenckie i z czym wiążą się dla pracodawcy co pracodawca musi przygotować/powinien mieć, żeby przyjąć naszych studentów na praktyki czego spodziewamy się po pracodawcy w czasie trwania praktyki czego oczekujemy od pracodawcy po zakończeniu praktyki jakie korzyści odniesie pracodawca z przyjęcia…