Logo

L.p. Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca
1 Fluktuacje w układach złożonych: prawa potęgowe, odpowiedzi i przemiany fazowe poza fizyką dr hab. Piotr Fronczak 2013-02-01 2018-01-31
    •  budżet - NCN; SONATA BIS
2 Utworzenie Centrum Femtoskopii Korelacyjnej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej dr Hanna Paulina Zbroszczyk 2013-07-09 2018-07-08
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 4
3 Układy optyki zintegrowanej w nowych strukturach i materiałach ciekłokrystalicznych dr hab. Katarzyna Agnieszka Rutkowska 2014-11-03 2018-11-02
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 6
4 Badania propagacji modów w światłowodach wielordzeniowych, w tym mikrostrukturalnych, przy zmiennych mechanicznych, termicznych i chemicznych warunkach zewnętrznych dla uniwersalnych i wieloparametrowych światłowodowych sond czujnikowych. Anna Katarzyna Mąkowska 2014-12-08 2018-12-07
    •  budżet - MNiSW; Program "Diamentowy Grant"; konkurs 43
5 Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej dr Krzysztof Kopczyński 2014-12-30 2021-12-29
    •  budżet - NCBR
6 Mikrostrukturalne ciekłokrystaliczne układy przełączające w torze światłowodowym. dr Urszula Laudyn 2015-01-01 2018-06-30
    •  budżet - NCBR; LIDER
7 Badanie dwucząstkowych oddziaływań nieidentyczynych hadronów w eksperymentach: ALICE na LHC i STAR na RHIC dr hab. ADAM KISIEL 2015-02-23 2018-07-22
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 7
8 Dynamika procesów nieliniowych w ultra-zimnych gazach atomów fermionowych w ramach teorii funkcjonału gęstości. dr hab. Gabriel Robert Wlazłowski 2015-03-05 2018-03-04
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 7
9 Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu). mgr inż. Karol Michał Pożyczka 2015-09-04 2018-07-03
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 8
10 Eksperyment NA61/SHINE w CERN prof. dr hab. Wojciech Marian Dominik 2016-01-01 2020-12-31
    •  budżet - MNiSW; Eksperyment NA61/SHINE w CERN
11 RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing / Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej prof. dr hab. Janusz Hołyst 2016-01-01 2019-12-31
    •  budżet - MNiSW
    •  środki Komisji Europejskiej; Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020
12 Innowacyjne przyrządy nano-opto-elektroniczne na bazie kryształów 2D. dr Jarosław Judek 2016-01-01 2018-12-31
    •  budżet - NCBR; LIDER
13 Elektroholografia fourierowska dla światła widzialnego z wykorzystaniem koncepcji apertury syntetycznej. dr hab. Michał Makowski 2016-02-25 2018-02-24
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 9
14 STEM4youth - Promotion of STEM education by key scientific challenges and their impact on our life and career perspectives / Promocja STEM edukacji poprzez główne wyzwania naukowe i ich wpływ na nasze życie i perspektywy zawodowe dr Przemysław Zygmunt Duda 2016-05-01 2018-10-31
    •  środki Komisji Europejskiej; Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020
15 Badanie mechanizmów produkcji cząstek przy użyciu korelacji kątowych w eksperymencie ALICE na LHC dr Małgorzata Anna Janik 2016-06-09 2019-06-08
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 9
16 Optymalizacja jakości obrazów o dużej głębi ostrości tworzonych przez elementy o modulowanej kątowo mocy optycznej. dr Karol Kakarenko 2016-07-08 2018-01-07
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 10
17 Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61/SHINE przy CERN SPS – II etap. prof. dr hab. Roman Płaneta 2016-07-11 2019-07-10
    •  budżet - NCN; HARMONIA; edycja 7
18 Wytwarzanie oraz badania termicznych cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych dr Anna Łapińska 2016-08-04 2019-08-03
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 10
19 Badanie korelacji dwucząstkowych w kącie azymutalnym i pseudopośpieszności w zderzeniach beryl-beryl przy energiach akceleratora SPS Bartosz Maksiak 2016-08-16 2018-08-15
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 10
20 Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania polem elektrycznym. prof. dr hab. Tomasz Woliński 2016-09-05 2019-09-04
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 10
21 Samoorganizujące trójwymiarowe struktury fotoniczne - optyczne i elektrooptyczne właściwości ciekłokrystalicznej fazy błękitnej w mikrostrukturach dr Marzena Maria Sala-Tefelska 2016-09-06 2019-02-05
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 10
22 Eksperyment ALICE przy akceleratorze LHC w CERN. prof. dr hab. Marek Kowalski 2016-09-27 2021-12-31
    •  budżet - MNiSW
23 Inżynieria odwrotna oddziałujących sygnałów w sieciach złożonych. prof. dr hab. Janusz Hołyst 2016-09-30 2019-09-29
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 10
24 Nowe idee w fizyce statystycznej: hybrydowe przemiany fazowe, (nie)równoważność zespołów statystycznych, kombinatoryka przeliczeniowa. dr hab. Agata Fronczak 2016-10-03 2021-10-02
    •  budżet - NCN; SONATA BIS
25 Premia na Horyzoncie: RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing / Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej prof. dr hab. Janusz Hołyst 2016-11-04 2019-12-31
    •  budżet - MNiSW; Premia na Horyzoncie
26 Premia na Horyzoncie: STEM4youth - Promotion of STEM education by key scientific challenges and their impact on our life and career perspectives / Promocja STEM edukacji poprzez główne wyzwania naukowe i ich wpływ na nasze życie i perspektywy zawodowe dr Przemysław Zygmunt Duda 2016-11-04 2018-10-31
    •  budżet - MNiSW; Premia na Horyzoncie
27 Ultra-cienkie warstwy z nanomateriałów węglowych jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego mgr inż. Klaudia Żerańska-Chudek 2016-11-10 2019-11-09
    •  budżet - MNiSW; Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45
28 Badania właściwości transportu ciepła i ładunku w cienkich warstwach opartych na dwuwymiarowych materiałach płatkowych na potrzeby elastycznej elektroniki. Arkadiusz Piotr Gertych 2016-12-06 2019-12-05
    •  budżet - MNiSW; Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45
29 Zbadanie fluktuacji wyższych momentów rozkładów netto-ładunku i krotności cząstek wyprodukowanych w wysoko energetycznych zderzeniach jądrowych przy energiach akceleratora SPS zebranych przez eksperyment NA61/SHINE dr Maja Katarzyna Maćkowiak-Pawłowska 2017-02-06 2020-08-05
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 11
30 Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu inż. Jan Jakub Sobieski 2017-03-09 2019-03-08
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 11
31 Poznawanie własności materii jądrowej pod niejednym kątem - badanie korelacji kątowych zidentyfikowanych hadronów w szerokim zakresie energii zderzeń Au+Au w eksperymencie STAR. Andrzej Maria Lipiec 2017-03-22 2019-03-21
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 11
32 Badanie fundamentalnych właściwości materii jądrowej w eksperymencie ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w CERN prof. dr hab. Marek Kowalski 2017-05-10 2020-05-09
    •  budżet - NCN; HARMONIA; edycja 8
33 Nieliniowe oddziaływanie światła strukturyzowanego z materią prof. dr hab. Marek Trippenbach 2017-05-12 2020-05-11
    •  budżet - NCN; HARMONIA; edycja 8
34 Wpływ struktury defektowej na transport jonów tlenu w związkach opartych na tlenku ceru dr Marzena Dorota Leszczyńska-Redek 2017-07-18 2020-07-17
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 12
35 Zderzenia jąder atomowych przy niskich energiach w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii prof. dr hab. Piotr Magierski 2017-07-18 2020-07-17
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 12
36 Wzrost grafenu na podłożach Ge o różnej orientacji krystalograficznej metodą CDV. dr Iwona Pasternak 2017-07-18 2020-07-17
    •  budżet - NCN; SONATA; edycja 12
37 Nanokompozyty termoplastyczne jako efektywne ekrany pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego (Thermoplastic nanocomposites for efficient screening of microwave electromagnetic radiation) dr hab. Mariusz Zdrojek 2017-09-01 2020-08-31
    •  budżet - FnRNP; Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój
38 Fluktuacja parametrów fizjologicznych podczas kontrolowanego wysiłku oraz regeneracji. Zastosowanie w ocenie wydolności osób zdrowych. dr Monika Petelczyc 2017-09-01 2018-08-31
    •  budżet - NCN; MINIATURA; edycja 1
39 Prezentacja wyników badań nt. "Synteza i charakteryzacja wysokoprzewodzących nanokrystalizowanych materiałów katodowych Li(Fe1-xMnx)0,88V0,08PO4 (x=0,25; 0,5; 0,75)" na konferencjach międzynarodowych w Bukowinie Tatrzańskiej i Waszyngtonie (USA). dr Tomasz Karol Pietrzak 2017-09-01 2018-08-31
    •  budżet - NCN; MINIATURA; edycja 1
40 Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych prof. dr hab. Michał MALINOWSKI 2017-12-01 2020-11-30
    •  budżet - NCBR; TECHMATSTRATEG
41 Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów. prof. dr hab. Mirosław Karpierz 2018-01-02 2021-01-01
    •  budżet - NCBR; BIOSTRATEG
42 Wpływ metali alkalicznych na cienkie warstwy i ogniwa słoneczne CIGS. prof. dr hab. Małgorzata Igalson 2018-01-03 2021-01-02
    •  budżet - NCN; BEETHOVEN; edycja 2
43 Analiza produkcji rezonansów K*(892) w oddziaływaniach proton+proton w przedziale energii akceleratora CERN SPS Angelika Magdalena Tefelska 2018-02-20 2020-02-19
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 13
44 Zmniejszenie aberracji chromatycznych w zakresie terahercowym przy użyciu struktur dyfrakcyjnych. Karolina Liebert 2018-02-21 2019-02-20
    •  budżet - NCN; PRELUDIUM; edycja 13
45 Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów dr hab. Gabriel Robert Wlazłowski 2018-04-09 2022-09-11
    •  budżet - NCN; SONATA BIS; edycja 7
46 Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowe generacji. dr Tomasz Nasiłowski 2018-06-01 2021-05-31
    •  budżet - NCBR
47 Badanie oddziaływań barionów i antybarionów w zderzeniach relatywistycznych jonów w eksperymentach STAR na RHIC i ALICE na LHC dr hab. ADAM KISIEL 2018-06-29 2021-06-28
    •  budżet - NCN; OPUS; edycja 14
More in this category: « Bazy cytowań