Logo

Samorząd Studentów

Wydziałową Radę Samorządu Studentów tworzą przedstawiciele wybrani spośród grona studentów danego wydziału. To oni reprezentują głos studentów przed Radą Wydziału i dziekanami. Są pełnoprawnymi członkami komisji wydziałowych podejmujących ważne kwestie dotyczące studiowania. Doradzają studentom, gdy mają problemy, mają istotny wpływ przy rozdzielaniu stypendiów, przydzielają miejsca w akademikach, organizują imprezy, wyjazdy integracyjne, szkolenia, wyjścia do teatru – a to jeszcze nie wszystko! Warto tu wspomnieć, że Samorząd dysponuje własnym budżetem, którym sam rozporządza.

Jest to idealne miejsce dla ludzi otwartych, którzy chcą robić coś więcej niż tylko studiować. Pomaga on zdobyć umiejętności organizacyjne, wyrabia charakter i daje możliwość poznania wielu wartościowych osób.

More in this category: « Stypendia Koła naukowe »