Logo

Studia III stopnia

Wydział Fizyki zapewnia absolwentom studiów magisterskich możliwość dalszego kształcenia i przygotowanie do pracy naukowej na 4-letnich studiach doktoranckich. Studia te prowadzone są w zakresie dziedzin badawczych uprawnianych na naszym Wydziale, tj. fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej i fizyki układów złożonych. Kończą się przygotowaniem rozprawy doktorskiej, a po jej obronie uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk fizycznych.