Logo

Zatrudnienie

Absolwenci wyższych uczelni technicznych, którzy ukończą studia za kilka lat muszą być przygotowani na trudne do przewidzenia wyzwania stawiane przez lawinowo rozwijającą się naukę i technikę. Jeśli ukończysz studia na Wydziale Fizyki PW, z pewnością będziesz w stanie im sprostać – gdyż fizyka, jak żadna inna nauka, pozwala nauczyć się myśleć twórczo. Dodatkowo, liczne laboratoria, przez które przechodzimy, uczą nie tylko samej fizyki, ale także demonstrują jej zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki, co może być bogatym źródłem ciekawych inspiracji. 

Współpracujemy bezpośrednio z przedstawicielami środowisk naukowych oraz z zagranicznymi uczelniami – dzięki czemu możemy planować bez strachu karierę zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Niektóre zajęcia prowadzone są przez wykładowców spoza Wydziału – pracują oni w ośrodkach naukowo-badawczych i technicznych w kraju, ale i za granicą. Niektóre wykłady i laboratoria odbywają się we współpracujących z Wydziałem instytutach – pozwala to nam nawiązać kontakty, które często owocują znalezieniem interesującego miejsca pracy.

Wielu naszych absolwentów pracuje lub odbywa studia doktoranckie na renomowanych uniwersytetach w Europie, USA i Kanadzie oraz w takich firmach i instytucjach, jak IBM, Hewlett Packard czy BOSCH. Ci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce i równocześnie lubią atmosferę pracy naukowej, zdobywają tytuł doktorski na Wydziale. W rezultacie wiele osób spośród aktualnej kadry naukowo-dydaktycznej to absolwenci Wydziału FTiMS - poprzednika Wydziału Fizyki.

Jest godne odnotowania, że o absolwentów fizyki technicznej zabiegają także różnego rodzaju instytucje finansowe, widząc w nich ludzi o wielkim potencjale intelektualnym, potrafiących twórczo i niebanalnie podchodzić do każdego nowego problemu. Fizycy to ludzie obyci z analizą dużych ilości danych – w związku z tym dobrze sprawdzają się we wszelkiego rodzaju zagadnieniach ekonomicznych (na giełdzie, w banku).

Na naszym Wydziale organizowane są spotkania z firmami, podczas których pracownicy (m.in. nasi absolwenci) prezentują niektóre z działów oraz projektów realizowanych w tych firmach oraz rolę i znaczenie fizyków w tworzeniu nowoczesnej technologii i narzędzi wykorzystywanych w internecie i e-biznesie. Omawiane są zwłaszcza programy letnich praktyk w danych firmach oraz praktyk dedykowanych w szczególności studentom i absolwentom fizyki. Prezentowane są również udogodnienia jakie firmy stosują w zatrudnieniu studentów i doktorantów (elastyczne formy pracy, granty badawcze). Jeśli chodzi o same praktyki, lista dedykowanych firm i instytutów jest bardzo długa – co pozwala nam na elastyczność i swobodę wyboru.

Jak sam widzisz, możliwości jest mnóstwo – jeśli jednak to Ci nie wystarczy, zawsze możesz rozpocząć własną działalność - absolwenci naszego kierunku są aktywni w zakładaniu swoich własnych firm, głównie o charakterze informatyczno-technicznym.