Logo

Wyjazdy zagraniczne

Fizyka Techniczna należy do tych kierunków kształcenia, których studenci najczęściej wyjeżdżają za granicę w ramach współpracy z innymi uczelniami i instytutami badawczymi. Jest to rezultatem szerokich kontaktów naukowych pracowników Wydziału oraz uczestnictwa w europejskich programach współpracy międzynarodowej SOCRATES/ERASMUS. W ostatnich latach wielu studentów fizyki technicznej odbywa część swoich studiów (do 1,5 roku) na wyższych uczelniach Anglii, Francji, Niemiec, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Kanady oraz innych krajów. Niektórzy z nich wykonują część swoich prac magisterskich za granicą.

Studenci starszych lat uczestniczą w eksperymentach prowadzonych z udziałem pracowników Wydziału w wielkich laboratoriach fizyki, jak Brookhaven (USA) czy CERN (Szwajcaria).