Logo

Drzwi Otwarte na Wydziale Fizyki 2019r

Zapraszamy do zwiedzania Wydziału Fizyki tylko 6 kwietnia od godziny 9:00 do 14:00.

Uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na spotkanie z Dziekanem Wydziału Fizyki, na którym w przystępny sposób przekazane zostaną informacje na temat warunków rekrutacji na studia I stopnia, studiowania, zakwaterowania, stypendiów, obowiązkowych praktyk studenckich, wyjazdów zagranicznych, prowadzonych badań oraz jakie są możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Te same pytania można zadać naszym studentom z kół naukowych oraz Samorządu Studentów, którzy będą pokazywać sale laboratoryjne oraz prezentować ciekawe eksperymenty fizyczne.

Zapraszamy również do zwiedzania sal laboratoryjnych gdzie nasi studenci spędzają więcej niż 50% czasu jaki jest zaplanowany na studiowanie. Będzie można zwiedzić:

Laboratorium Optyki Nieliniowej

Laboratorium Informatyki Optycznej

Laboratorium Optyki Światłowodowej

Laboratorium Elektrofizjologii

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej

 

Dziekanat Wydziału Fizyki
Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75,
00-662 Warszawa
tel.: (022) 234-76-60,
fax: (22) 628-21-71