Plan posiedzeń

Planowane posiedzenia Rady Wydziału Fizyki w r. akad. 2020/2021

 • 17.09.2020 r.
 • 15.10.2020 r.
 • 26.11.2020 r.
 • 17.12.2020 r.
 • 21.01.2021 r.
 • 25.02.2021 r.
 • 25.03.2021 r.
 • 22.04.2021 r.
 • 20.05.2021 r.  
 • 24.06.2021 r. lub 1.07.2021 r.
 • 23.09.2021 r.