Projekt nr IDUB/FOTECH-2/06

Kalibrowana percepcyjnie skala aberracji optycznych, generowanych przez wieloogniskowe soczewki korekcyjne

Kierownik projektu: Petelczyc Krzysztof

Wartość projektu: 196 000 PLN

Źródło finansowania: Centrum Badawcze POB Technologie Fotoniczne - FOTECH

Czas realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022

Jednym z problemów związanych z użyciem nowoczesnych metod korekcji wzroku zwiększających zakres odległości widzenia po operacji zaćmy lub kompensacji prezbiopii są niepożądane zjawiska optyczne halo i blasku (glare). Efekty te są konsekwencją użycia we wspomnianych metodach technik wieloogniskowych, takich jak dyfrakcja wyższego rzędu lub podział powierzchni elementu na strefy o różnych mocach optycznych. W konsekwencji pacjent jest w stanie widzieć funkcjonalnie przedmioty z dwóch lub więcej odległości (widzenia bliskie i dalekie), lecz w percepcji pacjentów pojawiają się także zaburzenia widzenia w postaci rozproszeń światła i iluzorycznych jasnych pierścieni. Zjawiska te wpływają znacząco na komfort życia i bezpieczeństwo funkcjonowania w warunkach nocnych (szczególnie w trakcie ruchu drogowego). Istnieje cały szereg metod ich pomiaru i klasyfikacji. Część z nich opartych jest na subiektywnej ilościowej ocenie wielkości i natężenia zjawisk halo i blasku przez pacjentów. Inne bazują na pomiarze optycznym właściwości obrazujących soczewek. Żadna z nich nie jest wystarczająco precyzyjna do wiarygodnego określenia rozmiarów i natężenia zjawisk halo i blasku w polu widzenia.
Proponowany projekt ma za zadanie opracowanie skali pomiarowej bazującej na algorytmie generującym elementy optyczne wprowadzające wzorcowe zjawiska halo i blasku w polu widzenia, a następnie ich percepcyjną kalibrację w celu umożliwienia parametryzacji subiektywnych wrażeń pacjentów. W badaniu weźmie udział grupa pacjentów używających wieloogniskowych metod korekcji wzroku oraz grupa referencyjna osób zdrowych o widzeniu normalnym. Interdyscyplinarny zespół złożony z optyków, informatyka i okulisty dokładnie zmierzy pole widzenia pacjentów, opracuje odpowiednie metody kontrolowanej indukcji wzorcowych zjawisk halo i blasku oraz zweryfikuje możliwość symulacji u osób zdrowych widzenia odpowiadającego widzeniu pacjentów. Parametry użytych do tego elementów optycznych stanowić będą obiektywną miarę zjawisk halo i blasku w percepcji wzrokowej.