Projekt nr 452493/PnH2/2019

The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications

Kierownik projektu: Kikoła Daniel

Wartość projektu: 215 535 PLN

Źródło finansowania: Projekty w ramach programów Unii Europejskiej - INFRADEV

Czas realizacji: 12.11.2019 - 31.05.2023