Projekt nr 2016/21/N/ST5/03332

Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu

Kierownik projektu: Sobieski Jan

Wartość projektu: 098 400 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - PRELUDIUM

Czas realizacji: 09.03.2017 - 08.03.2019