Projekt nr 329025/PnH/2016

Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej

Kierownik projektu: Hołyst Janusz

Wartość projektu: 655 797 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez MNiSW - Premia na Horyzoncie

Czas realizacji: 04.11.2016 - 31.12.2019