Projekt nr 710577

Promocja STEM edukacji poprzez główne wyzwania naukowe i ich wpływ na nasze życie i perspektywy zawodowe

Kierownik projektu: Duda Przemysław

Wartość projektu: 1 610 936 PLN

Źródło finansowania: Projekty w ramach programów Unii Europejskiej - Science with and for Society

Czas realizacji: 01.05.2016 - 31.10.2018