Projekt nr 2015/19/N/ST2/01689

Badanie korelacji dwucząstkowych w kącie azymutalnym i pseudopośpieszności w zderzeniach beryl-beryl przy energiach akceleratora SPS

Kierownik projektu: Maksiak Bartosz

Wartość projektu: 073 680 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - PRELUDIUM

Czas realizacji: 16.08.2016 - 15.08.2018