Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora

W zakładce STYPENDIA została zamieszczona Wstępna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2023L